Egzamin gimnazjalny [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]. Publikujemy odpowiedzi z języka polskiego w części humanistycznej

Egzamin gimnazjalny z języka polskiego rozpoczął się o godzinie 11.00. Gimnazjaliści rozwiązywali wówczas drugi arkusz części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, którego obawiali się znacznie bardziej niż egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie. Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi z języka polskiego na egzaminie gimnazjalnym 2015. Zobacz, czy twoje odpowiedzi pokrywają się z odpowiedziami udzielonymi przez naszych ekspertów.

ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI >>

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE >>

W arkuszu z języka polskiego "Dziady" i opowiadanie

Na rozwiązanie arkusza z języka polskiego gimnazjaliści mieli półtorej godziny, czyli o 30 minut więcej niż na uporanie się z historią i wiedzą o społeczeństwie. Czy nie zabrakło im czasu na rozwiązanie zadań zamkniętych oraz napisanie wypracowania? Uczniowie mówią, że nie. Na salę zdający mogli wnieść jedynie długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem. Gimnazjaliści do samego końca mieli nadzieję, że będą przecieki ze stron CKE - jeszcze kilka minut przed wejściem do sali usiłowali znaleźć gotowe rozwiązania.

Sprawdź wyniki egzaminu gimnazjalnego we wszystkich trzech częściach - humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języków obcych! Czy dostaniesz się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej?

Eksperci Edulandii.pl rozwiązują zadania z egzaminu gimnazjalnego od razu po tym, jak CKE publikuje arkusze egzaminacyjne. Prawdopodobnie przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego będą pojawiać się na stronie Edulandia.pl każdego dnia po egzaminie około godz. 13:00.

Czy zadania z języka polskiego były trudne?

Trzecioklasiści bali się zadań z języka polskiego znacznie bardziej niż tych historii i wiedzy o społeczeństwie. Jak oceniają język polski w tegorocznej części humanistycznej już po rozwiązaniu poleceń? Mówią, że był prosty, bo zamiast rozprawki pojawiło się opowiadanie.

Egzamin gimnazjalny 2015: egzaminy są jeszcze jutro i pojutrze!

Egzamin gimnazjalny trwa trzy dni. Po dzisiejszych zmaganiach uczniów czeka już tylko część matematyczno-przyrodnicza i języki obce. Jutro uczniowie zmierzą się z arkuszem z matematyki oraz z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych, czyli chemii, biologii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie zadań z matematyki uczniowie będą mieć 90 minut, natomiast na udzielenie odpowiedzi na pytania o przedmioty przyrodnicze - jedynie godzinę. Pojutrze z kolei odbywa się egzamin z języków obcych.

Sądzę, że z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej otrzymam...