Egzamin gimnazjalny 2015. Przerwany lub unieważniony egzamin gimnazjalny - sprawdź, które przepisy zostały złamane!

CKE określa przepisy, według których musi przebiegać egzamin gimnazjalny. Jakie to zasady i co się dzieje w przypadku złamania ich podczas egzaminu? Czy egzamin gimnazjalny został kiedyś przerwany lub unieważniony? Sprawdź!

Kiedy egzamin gimnazjalny 2015 może zostać przerwany lub unieważniony?

Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zauważy, że egzamin gimnazjalny przebiega w sposób niezgodny z przepisami może przerwać rozwiązywanie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli sprawa dotyczy pojedynczego ucznia, to tylko jego egzamin zostaje unieważniony w danej części egzaminu, a przewodniczący nakazuje mu opuszczenie sali egzaminacyjnej. Cały przebieg interwencji zostaje odnotowany w protokole.

Jak podaje CKE, egzamin gimnazjalny może zostać unieważniony w następujących przypadkach::

- gdy stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez ucznia,

- gdy uczeń wniósł do sali egzaminacyjnej urządzenie telekomunikacyjne albo korzystał z niego w sali egzaminacyjnej,

- gdy uczeń zakłócał prawidłowy przebieg pracy z arkuszem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

Egzamin gimnazjalny 2015. Unieważnione egzaminy

W 2012 roku ponad stu trzecioklasistów z Gimnazjum Miejskiego w Głownie powtórnie musiało podchodzić do egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. Dlaczego? Wszystko to przez decyzję byłej dyrektorki gimnazjum, która powierzyła nadzór nad egzaminem nauczycielom uczącym zdawanego przedmiotu, co było bardzo poważnym pogwałceniem obowiązujących na egzaminie procedur.

Powtórne podchodzenie do egzaminu gimnazjalnego groziło także trzecioklasistom z gimnazjum w Damasławku pod Wągrowcem w Wielkopolsce, którzy w 2013 roku dostali testy pół godziny przed czasem. Egzamin gimnazjalny nie został jednak unieważniony.

- Dyrektorka szkoły złamała prawo, rozdając testy przed ustalonym terminem, ale nie doszło do ich odtajnienia, czyli ujawnienia poza szkołą. Dostęp do testów mieli przed czasem tylko gimnazjaliści zdający egzamin w Damasławku - tłumaczyła Zofia Hryhowicz, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Unieważnienia egzaminu gimnazjalnego w 2008 roku żądali sami rodzice uczniów, ponieważ jedno z najwyżej punktowanych zadań dotyczyło lektury, której gimnazjaliści jeszcze nie znali - "Siłaczki" Żeromskiego. Rodzice żądali unieważnienie egzaminu gimnazjalnego ponieważ względu na to polecenie wielu uczniów straciło szansę na dostanie się do wymarzonych liceów.

Egzamin gimnazjalny 2015: kiedy termin powtórkowy?

Dla gimnazjalistów, którzy będą musieli ponownie podchodzić do egzaminu, został zaplanowany przez CKE drugi termin testu:

- część humanistyczna - 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek), w tym:

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00,

- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00,

- część matematyczno-przyrodnicza - 2 czerwca 2015 r. (wtorek), w tym:

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00,

- z zakresu matematyki - godz. 11:00,

- język obcy nowożytny - 3 czerwca 2015 r. (środa), w tym:

- na poziomie podstawowym - godz. 9:00,

- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00.

Zobacz wideo