Egzamin gimnazjalny 2015. Jakie prawa mają uczniowie niepełnosprawni na teście gimnazjalnym?

Egzamin gimnazjalny 2015 już od dzisiaj! Niepełnosprawni gimnazjaliści powinni znać prawa, które - zgodnie z procedurami CKE - przysługują im na egzaminie gimnazjalnym 2015 oraz wiedzieć, jakiej pomocy mogą oczekiwać od komisji egzaminacyjnej.

Egzaminy gimnazjalne z poprzednich lat. Poćwicz przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Sprawdź, jakich błędów się wystrzegać. Zbiór testów gimnazjalnych >>

Egzamin gimnazjalny 2015: uprawnienia przysługujące osobom niewidomym

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych musi być zapisany pismem Braille'a wraz z czarnodrukiem albo w czarnodruku. Do egzaminów gimnazjalnych z języka obcego dołącza się dodatkową płytę CD z wydłużonym czasem nagrania. Uczniowi, jeśli odpowiednio wcześniej to zgłosi, przysługuje też prawo do zdawania egzaminu gimnazjalnego na komputerze. Niewidomy gimnazjalista może na egzaminie gimnazjalnym korzystać z maszyn pozwalających na pisanie w piśmie Braille'a. Podczas egzaminu gimnazjalnego dopuszczalne jest korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, którego zadaniem jest odczytywanie treści zadań z czarnodruku oraz zapisywanie odpowiedzi na odpowiednich kartkach. W określonych przypadkach członkiem komisji nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego powinien być tyflopedagog.

Egzamin gimnazjalny 2015: uprawnienia przysługujące osobom słabowidzącym

Uprawnienia gimnazjalistów słabowidzących są podobne do uprawnień uczniów niewidomych. Podczas egzaminu gimnazjalnego ci uczniowie również zaznaczają odpowiedzi tylko w arkuszu, mają prawo do płyty z dostosowanymi zadaniami z języka obcego, obecności tyflopedagoga, a jeśli wcześniej to skonsultują - mogą zdawać egzamin gimnazjalny na komputerze. Ponadto dozwolone jest korzystanie z przyborów optycznych, którymi gimnazjaliści posługują się na co dzień w szkole. Dodatkowo stanowisko dla gimnazjalistów słabowidzących powinno być odpowiednio oświetlone. Nauczyciel wspomagający w czytaniu i/lub pisaniu może pomagać uczniom gimnazjum posiadającym znaczną wadę wzroku, która wyraźnie utrudnia pracę.

Egzaminy gimnazjalne z poprzednich lat. Poćwicz przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Sprawdź, jakich błędów się wystrzegać. Zbiór testów gimnazjalnych >>

Egzamin gimnazjalny 2015: słabosłyszący i niesłyszący gimnazjaliści na egzaminie

Gimnazjaliści słabosłyszący i niesłyszący zaznaczają wszystkie odpowiedzi tylko na arkuszu egzaminacyjnym, nie muszą natomiast przenosić ich na kartę odpowiedzi. Jeżeli jest to konieczne, egzamin gimnazjalny powinien przebiegać w obecności surdopedagoga bądź tłumacza języka migowego.

Egzamin gimnazjalny 2015: uniwersalne uprawnienia

Uczniowie klas trzecich gimnazjum posiadający jakąkolwiek niepełnosprawność długo- lub krótkotrwałą mają zapewniony wydłużony czas pracy. W większości przypadków uczniom przystępującym do testu gimnazjalnego z języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów przyrodniczych przedłuża się czas pracy z 60 do 80 minut. Na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego i matematyki uczniowie niepełnosprawni piszą egzamin 45 minut dłużej, oryginalne 90 minut zostaje zwiększone do 135 minut. W każdym uzasadnionym przypadku uczniowi powinien towarzyszyć nauczyciel wspomagający bądź wykwalifikowana osoba (np. pedagog) niezbędna do zapewnienia właściwej komunikacji. Bez względu na rodzaj i czas trwania niepełnosprawności warunki na egzaminie gimnazjalnym muszą być dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb konkretnego gimnazjalisty.

Egzaminy gimnazjalne z poprzednich lat. Poćwicz przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Sprawdź, jakich błędów się wystrzegać. Zbiór testów gimnazjalnych >>