Egzamin gimnazjalny już za tydzień. Sprawdź, co musisz powtórzyć przed egzaminem gimnazjalnym [arkusze, odpowiedzi]

Egzamin gimnazjalny to jeden z poważniejszych egzaminów na zakończenie edukacji gimnazjalistów. Egzamin gimnazjalny weryfikuję wiedzę uczniów po trzech latach nauki w gimnazjum. Nie daj się zaskoczyć i zobacz, z czego powinieneś przygotować się na egzamin gimnazjalny.

Egzamin gimnazjalny, co sprawia największe problemy na części humanistycznej

Jak co roku na egzaminie gimnazjalnym pojawiają się pytania sprawdzające wiedzę gimnazjalistów z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Bardzo często można znaleźć pytania dotyczące demokracji. Przez ostatnie trzy lata na egzaminie gimnazjalnym nie mogło zabraknąć pytań sprawdzających wiedzę gimnazjalistów z zakresu funkcji różnych organów państwa. Np. na egzaminie gimnazjalnym 2013 było pytanie o zadania poszczególnych ministerstw. Zadania pojawiające się na egzaminie gimnazjalnym sugerują, że uczniowie gimnazjum powinni rozumieć zapisy znajdujące się w Konstytucji.nia informacji z wykresów.

Powtórz przed egzaminem!

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część I - Egzamin gimnazjalny 2015, język polski i historia

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część II - Egzamin gimnazjalny 2015, język polski i historia

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część III - Egzamin gimnazjalny 2015, język polski i historia

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część IV - Egzamin gimnazjalny 2015, język polski i historia

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część V - Egzamin gimnazjalny 2015, język polski i historia

Egzamin gimnazjalny, co sprawia największe problemy na części matematyczno-przyrodniczej

W 2013 roku na części matematyczno przyrodniczej najbardziej problematyczne okazały się zadania wymagające konkretnych przedmiotowych wiadomości np. z fizyki czy z biologii. Jedynie 44 proc. uczniów poradziło sobie z poleceniem, do którego rozwiązania niezbędne były informacje o krajach sąsiadujących z Polską. Poprawne wykonanie tego zadania wymagało wykorzystania podstawowej wiedzy o środowisku przyrodniczym (pasmach górskich i rzekach) w Niemczech, Czechach i na Ukrainie.

Powtórz przed egzaminem!

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część I - Egzamin gimnazjalny, matematyka i przedmioty przyrodnicze

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część II - Egzamin gimnazjalny, matematyka i przedmioty przyrodnicze

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część III - Egzamin gimnazjalny, matematyka i przedmioty przyrodnicze

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część IV - Egzamin gimnazjalny, matematyka i przedmioty przyrodnicze

Egzamin gimnazjalny, co sprawia największe problemy na części z języka obcego

Zadania z języka angielskiego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W zadaniach zamkniętych należy wybrać odpowiedź z kilku podanych. Natomiast na poziomie rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. Wśród zadań otwartych pojawia się dłuższa wypowiedź pisemna, w której oceniana jest umiejętność przekazania informacji, spójność i bogactwo językowe.

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część I - Próbny egzamin gimnazjalny, język angielski

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część I - Próbny egzamin gimnazjalny, język angielski

Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część I - Próbny egzamin gimnazjalny, język angielski

Zobacz wideo