Egzamin gimnazjalny 2015. Zobacz przykładowe zadania z przedmiotów przyrodniczych w części matematyczno-przyrodniczej 2014!

Chemia, biologia, fizyka i geografia to przedmioty przyrodnicze, z którymi zmierzą się uczniowie klas trzecich przystępujący 22 kwietnia 2015 roku do egzaminu gimnazjalnego. Do rozwiązania będą mieć 24 zadania różnego typu: prawda-fałsz, na dobieranie oraz pytania wyboru wielokrotnego. Jakie zadania dotyczące przedmiotów przyrodniczych pojawiały się na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej w ciągu ostatnich trzech lat?

Część matematyczno przyrodnicza na egzaminie gimnazjalnym

Zadania z przedmiotów przyrodniczych w roku 2012 były zróżnicowane zarówno pod względem trudności, jak i sprawdzanej wiedzy uczniów. Pojawiły się polecenia, w których zdający musiał jedynie przypomnieć sobie określone informacje. W arkuszu znalazły się też zadania, w których uczeń musiał wykorzystać złożone umiejętności: wnioskowanie oraz analizę tekstu. Polecenia sprawdzały również, czy gimnazjaliści potrafią myśleć naukowo.

Wśród zadań na egzaminie gimnazjalnym były też polecenia sprawdzające umiejętności praktyczne, np. wiedzę na temat posługiwania się mapą. W arkuszu z przedmiotów przyrodniczych pojawiły się także zadania dotyczące wiadomości. Zdający spotkali się też z poleceniem sprawdzającym umiejętność planowania doświadczenia.

embed

Zobacz przykładowe zadania!

Egzamin gimnazjalny. Najtrudniejsze zadania

Dla zdających egzamin gimnazjalny w 2013 roku z części matematyczno przyrodniczej najbardziej problematyczne okazały się zadania wymagające konkretnych przedmiotowych wiadomości np. z fizyki czy z biologii. Jedynie 44 proc. uczniów poradziło sobie z poleceniem, do którego rozwiązania niezbędne były informacje o krajach sąsiadujących z Polską. Poprawne wykonanie tego zadania wymagało wykorzystania podstawowej wiedzy o środowisku przyrodniczym (pasmach górskich i rzekach) w Niemczech, Czechach i na Ukrainie.

Egzamin gimnazjalny. Biologia i fizyka

W 2013 roku niełatwe były też zadania sprawdzające wiadomości o budowie i funkcjach elementów krwi oraz klasyfikowaniu organizmu do właściwej grupy kręgowców na podstawie podanych cech przedstawiciela. Zadanie poprawnie rozwiązała mniej niż połowa zdających. Najtrudniejszym okazało się polecenie z fizyki sprawdzające wiedzę dotyczącą mechanizmu wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych i znajomość wielkości fizycznych, które warunkują wysokość oraz głośność dźwięku - zaledwie 9 proc. gimnazjalistów poradziło sobie z tym zadaniem.

Zobacz przykładowe zadania!

Egzamin gimnazjalny z 2014 roku. Czego nie potrafili uczniowie?

Rok temu na egzaminie zdający mieli kłopot z zadaniem z biologii dotyczącym umiejętności

ustalania prawdopodobieństwa urodzenia się dziecka z daną grupą krwi. Jedynie nieco ponad połowa uczniów poprawnie rozwiązała to zadanie. Niełatwe okazało się też polecenie sprawdzające, czy na przykładzie dowolnie wybranych gatunków gimnazjalista potrafi nazwać sposób, w jaki zjadający i zjadani regulują nawzajem swoją liczebność. Trudne było też zadanie, w którym oczekiwano od uczniów wykazania na podstawie wskazanego gatunku na czym polega dobór naturalny i sztuczny.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych pokazuje, że również nie najlepiej wypadły zadania dotyczące doświadczeń: jedynie 48 proc. gimnazjalistów rozwiązało polecenie, w którym należało odróżnić próbę badawczą od kontrolnej w opisanym i przedstawionym na rysunkach doświadczeniu.

Zobacz przykładowe zadania!