Organizacje studenckie: dlaczego warto się w nich udzielać? Czy pomagają w znalezieniu pracy? Opowiadają członkowie IAESTE

Na hasło 'organizacja studencka' wielu z nas ma przed oczyma kadry z amerykańskich filmów o stereotypowych tajnych stowarzyszeniach z tajemniczymi rytuałami przejść. Z tego artykułu nie dowiesz się, jak jest w Stanach Zjednoczonych, ale przekonasz się, czym są polskie organizacje studenckie: jak działają? Kto je tworzy? Dlaczego warto do nich dołączyć? Członkowie organizacji IAESTE opowiadają o swoich doświadczeniach.

Coś więcej niż studia

Organizacje studenckie to stowarzyszenia zrzeszające tych studentów, którzy oczekują od studiów czegoś więcej niż tylko przyswajania wiedzy teoretycznej na zajęciach. Najczęściej okazuje się, że większość wiedzy wyniesionej z wykładów i ćwiczeń jest nieprzydatna w 'prawdziwym świecie'. Na przyszłym pracodawcy wrażenia nie zrobi nasza znajomość średniowiecznej poezji francuskiej czy współczesnej sztuki użytkowej. Dlaczego? Bo nie jest to żadna konkretna umiejętność. A przynajmniej nie z punktu widzenia szefa firmy nastawionej na zysk. Może więc warto zawczasu zadbać o swój rozwój osobisty pod kątem przyszłej pracy?

Integruj się i znajdź swoje mocne strony

Organizacje to przede wszystkim nowi ludzie i nieustanne interakcje między nimi. To współpraca, teamworking, wymiana pomysłów i inspiracji. Jednym z głównych elementów funkcjonowania każdej organizacji są projekty. Podczas pracy nad nimi studenci ćwiczą i rozwijają swoje umiejętności interpersonalne. Takich zdolności nie da się wyuczyć na wykładach, a to właśnie one są najczęściej poszukiwane przez pracodawców. Członkowie organizacji uczą się także odpowiedzialności - za pracę własną oraz całego zespołu.

Praca nad projektami pomaga też w rozwoju tzw. kompetencji miękkich, czyli umiejętności psychospołecznych związanych z cechami osobowości (zaliczamy do nich m.in. kreatywność, komunikatywność, szybkość działania, elastyczność, zarządzanie czasem). Dzięki wspólnym projektom studenci odkrywają też swoje mocne strony oraz obszary, nad którymi powinni popracować, aby być bardziej efektywnymi.

IAESTE: dla dialogu międzykulturowego i wymiany doświadczeń

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) to międzynarodowa organizacja prowadząca program wymiany zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów kierunków technicznych. W jej ramach funkcjonują komitety lokalne działające przy 12 polskich uczelniach, co tworzy IAESTE jedną z największych organizacji studenckich w Polsce. IAESTE Polska zajmuje też drugie miejsce pod względem liczby wymienianych co roku ofert praktyk.

- IAESTE powstało niedługo po II wojnie światowej - opowiada Magdalena Przysucha, jedna z członkiń organizacji. - Miało odbudować to, co zostało zniszczone przez te lata - zbudować wzajemne zrozumienie i tolerancję, a także zatrzeć granicę między ludźmi z innych krajów i odmiennych kultur. Wspomaganie dialogu miedzy krajami jest naszą główną misją po dziś dzień. Nośnikami tolerancji są młodzi ludzie, studenci skupieni przy uczelniach technicznych i medycznych z ponad 80 krajów świata. Wymieniamy się doświadczeniami - mamy możliwość pojechania do innego kraju, zmniejszenia mentalnej odległości między nami.

Cel: pozyskiwanie ofert praktyk, rozwój kompetencji

Głównymi projektami, nad którymi pracują członkowie IAESTE, to pozyskiwanie ofert praktyk w Polsce dla studentów z zagranicy. - Liczba studentów z Polski, którzy wyjadą na praktyki zagraniczne, jest uzależniona od liczby ofert praktyk dla studentów z zagranicy w naszym kraju. To z kolei wiąże się z ilością ofert, które członkowie IAESTE zdobędą w polskich firmach - tłumaczy Anna Pyć z IAESTE.

Drugim największym projektem IAESTE jest CaseWeek, czyli dwa tygodnie warsztatów z firmami dla studentów. To projekt wdrażający warsztat w formie case study, czyli studium przypadku. Poprzez uczestnictwo w warsztatach studenci mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Co roku w ciągu tych kilkunastu dni studenci uczelni technicznych mają okazję uczyć się od specjalistów w ich branży. Zwykle CaseWeek odbywa się na początku kwietnia. - Warszawa przoduje w tym projekcie, współpracujemy z naprawdę dużymi graczami, jak na przykład Coca-Cola HBC Polska, PKN Orlen, Saint-Gobain. Tak było w zeszłym roku i podobnie sytuacja kształtuje się w tym - opowiada Anna Pyć.

- Ogromne doświadczenie przy prowadzeniu wielorakich projektów dla kilkudziesięciu osób, udział w organizowaniu międzynarodowego projektu to walory, jakimi nie może pochwalić się wiele osób w tak młodym wieku, a członkowie IAESTE mogą - mówi Magdalena Przysucha.

IAESTE stawia też na rozwój osobisty swoich działaczy i organizuje dla nich różnego rodzaju szkolenia. Studenci uczą się m.in. technik skutecznych negocjacji lub metod udoskonalenia autoprezentacji.

Zdobędziesz doświadczenie i poznasz świat

Działalność w organizacji studenckiej bardzo często owocuje możliwościami wyjazdu w wiele egzotycznych miejsc na całym świecie. Członkowie IAESTE mogą odbyć praktyki w ponad 80 krajach, gdzie poznają mnóstwo nowych ludzi i mają niepowtarzalną szansę na podszlifowanie znajomości języków obcych.

- Dzięki IAESTE udało mi się w zeszłe wakacje wyjechać na wymarzoną, 3-miesięczną praktykę do Chin, gdzie miałam okazję rozwinąć swoje kompetencje zawodowe w profesjonalnej firmie, jak również przeżyć przygodę życia w egzotycznym kraju - opowiada Anna Pyć. - Uważam, że działalność w organizacjach studenckich pozwala zdobyć dodatkowe doświadczenia, podszkolić kompetencje miękkie oraz poznać wiele ambitnych, inspirujących osób zarówno z Polski, jak i - w przypadku IAESTE - z całego świata, dlatego też stanowi doskonałe uzupełnienie do studiów każdego rodzaju.

Nawet ci, którzy nie wyjeżdżają na praktyki, zawierają znajomości, a często nawet przyjaźnie na całe lata z ludźmi ze wszystkich zakątków świata. Członkowie IAESTE opiekują się studentami z zagranicy, pomagają im odnaleźć się w polskich realiach i po prostu spędzają razem czas.

- Sama nigdy nie wyjechałam na praktykę z IAESTE, ale bez oporu korzystałam z okazji poznania przybywających praktykantów z najdalszych zakątków świata. Otwarte zaproszenie do Japonii czy Meksyku nadal czeka - mówi Magdalena Przysucha.

Poznawanie nowych ludzi na praktykach zagranicznych to oczywiście wymiana poglądów i doświadczeń. Ale to także dobry sposób, by przekonać się, na czym najbardziej nam zależy w życiu zawodowym.

- Decyzja o wstąpieniu do organizacji studenckiej była jedną z lepszych jaką podjęłam na studiach. Poza tym, że dzięki IAESTE dostałam możliwość podróżowania i rozwijania w praktyce tego, co słyszałam na wykładach, to też pomogło mi to trochę zdefiniować siebie i moje cele. Przede wszystkim spotkałam ludzi z podobnymi ambicjami, a jednocześnie o bardzo różnym podejściu do wielu rzeczy. Mogliśmy uczyć się od siebie nawzajem - tłumaczy Monika Wadowska.

Lepszy start w życiu zawodowym

Doświadczenie zdobyte w organizacji okazuje się być bezcenne jeśli chodzi o przyszłe zatrudnienie i znacznie zwiększa atrakcyjność kandydata na rynku pracy. Organizacje oferują swoim członkom wszystko to, czego poza wiedzą teoretyczną nie są w stanie zapewnić im studia.

- Dzięki działalności w IAESTE zdobyłam bardzo duże doświadczenie, które przyniosło mi wiele korzyści w życiu zawodowym - opowiada Antonina Fedak. - Dostałam swoją wymarzoną pracę, ponieważ osoba, z którą współpracuję teraz, podczas rekrutacji zapytała mnie, co robię w życiu. Zaczęłam opowiadać, że studiuję, działam jako koordynator Public Relations w organizacji studenckiej. Wtedy mój pracodawca bardzo się zainteresował tym, co robiłam i w jakich projektach uczestniczyłam w IAESTE, tematu kierunku studiów nawet nie poruszył. Okazało się, że właśnie poszukuje osoby, która będzie odpowiedzialna za reklamę i marketing, mimo że mój kierunek studiów zupełnie nie jest z tym związany.

Doświadczenie w organizacji pomaga też rzucić zupełnie nowe światło na dotychczasowe wybory w kwestii przyszłej pracy.

- Działalność w organizacji rozwinęła we mnie dużą elastyczność i umiejętność pracy w grupie jako członka, ale i jako lidera. Dodatkowo odkryłam, że jestem dobra w rzeczach, o których bym nigdy nawet nie pomyślała, zmieniło to zupełnie obraną przeze mnie ścieżkę kariery. Wiem, że dla pracodawców bardzo ważne jest to doświadczenie, które zdobyłam w czasie projektów realizowanych z IAESTE, i że wyróżnia mnie to na rynku pracy - przekonuje Monika Wadowska.

- Zdobyte doświadczenia są bogactwem wiedzy, które pomagają mi w obecnej pracy. Był to też taki punkt zwrotny w poszukiwaniu drogi mojej przyszłej kariery. Szukałam firm takich, jak IAESTE - otwartych na dialog, czerpiących z różnorodności kulturowej. Jest ich naprawdę wiele, i o wszystkich dowiedziałam się przez IAESTE - mówi Magdalena Przysucha.

Jak dołączyć do IAESTE?

IAESTE przyjmuje nowych członków dwa razy w roku akademickim, na początku każdego semestru. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej organizacji. Później odbywają się case study w grupach, a na koniec na kandydata czeka krótka rozmowa indywidualna.

Do szeregu IAESTE dołącza przeważnie około 30-40 osób na semestr. Rotacja jest duża: co semestr część dotychczasowych członków kończy studia, zaczyna pracę itd. To nieustanna wymiana nowych osobowości, pomysłów i energii do działania.

Właśnie wystartowała kolejna tura rekrutacji - potrwa do 15 marca. Na jakich kandydatów czeka IAESTE?

- Organizację tworzą ludzie z pasją - ciągle szukający nowych i nietuzinkowych rozwiązań, potrafiący pogodzić życie uczelniane z innymi aktywnościami. Każdy jest sumienny, otwarty na poznawanie osób z całego świata i coraz to nowsze wyzwania - mówi Anna Matejuk, koordynator Human Resources z Komitetu Lokalnego IAESTE Warszawa.

Co daje dołączenie do IAESTE?

- Działalność w IAESTE to przede wszystkim rozwój osobisty poprzez wymianę doświadczeń z innymi krajami i różnego typu szkolenia, m.in. o negocjacjach, autoprezentacji, public relations, modelach biznesowych. To także uczenie się pracy w zespole, zarządzania ludźmi i projektami, kontakt z potencjalnym pracodawcą. No i świetna zabawa podczas naszych imprez, wyjazdów i spotkań integracyjnych - przekonuje Anna Matejuk.

EDULANDIA RADZI:

1) Zadbaj o rozwój kompetencji miękkich

2) Nawiąż kontakt z potencjalnym pracodawcą już dziś

3) Przeżyj przygodę życia za granicą