Albert Einstein - dziś 136. rocznica urodzin

Najwybitniejszy fizyk w historii świata obchodziłby dziś swoje 136 urodziny. To on stworzył m.in. teorię pola magnetycznego oraz szczególną i ogólną teorię względności.

Albert Einstein i jego ślad w fizyce

Pierwsze znaczące prace, które naukowiec opublikował, dotyczyły ruchów Browna oraz korpuskularnej teorii światła. Ruchy Browna charakteryzowały się chaotycznymi przesunięciami cząstek koloidalnych zawiesiny w cieczy lub gazie, wywołane zderzeniami z cząsteczkami fazy rozpraszającej, wykonującymi ciągłe bezwładne ruchy cieplne. Natomiast teoria korpuskularna światła to teoria, w której światło traktuje się jako strumienie cząstek.

Uniwersyteckie doświadczenie

Oprócz tego Einstein został w 1909 profesorem uniwersytetu w Zurychu, następnie w Pradze i później w Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie. W 1933 zmuszony został do emigracji po dojściu Hitlera do władzy. W Institute of Advanced Study w Princeton kontynuował swoją działalność naukową.

Fizyk na miarę Nobla

Albert Einstein opracował dobrze dziś znane podstawy kwantowej teorii pola elektromagnetycznegooraz szczególną i ogólną teorie względności. - Dlaczego właśnie ja sformułowałem zasadę względności? Ile razy zadaję sobie to pytanie, wydaje mi się, że przyczyna jest następująca: normalny dorosły człowiek w ogóle nie rozmyśla nad problemami czasu i przestrzeni. W jego mniemaniu przemyślał to już w dzieciństwie. Ja jednak rozwijałem się intelektualnie tak powoli, że czas i przestrzeń zajmowały moje myśli nawet wtedy, gdy stałem się już dorosły - tak tłumaczył Einstein swój dorobek naukowy. W 1921 roku został laureatem Nagrody Nobla za prace teoretyczne dotyczące natury światła. Oprócz tego był inicjatorem Manhattan Project, czyli amerykańskiego programu badań prowadzonego w latach 1942-1947, służącego do uzyskania broni jądrowej w czasie II wojny światowej.

Grawitacja i elektromagnetyzm w oczach Einsteina W późniejszym czasie Einstein pracował nad unifikacją teorii oddziaływań grawitacyjnych i elektromagnetycznych - bez sukcesów. Pomimo wkładu w rozwój korpuskularnej teorii światła był przeciwnikiem mechaniki kwantowej, a szczególnie jej tzw. interpretacji kopenhaskiej opartej na pojęciu prawdopodobieństwa.

Albert Einstein mówił...

Postać wybitnego fizyka wywarła duży wpływ na rozwój fizyki. Słowa Einsteina są przywoływane po dziś dzień, i stanowią ważne sentencje dla współczesnych ludzi. Oto 3 najczęściej przytaczane wypowiedzi naukowca:

1) "Podążaj za ciekawością"

2) "Popełniaj mnóstwo błędów - wyciągaj wnioski"

3) "Nie oczekuj lepszych rezultatów, jeśli wciąż robisz to samo"

Każde z tych zdań okazuje się ponadczasowe i może znaleźć swoje odzwierciedlenie w życiu każdego człowieka. Ponadczasowość i niepodważalność odkryć Einsteina pozwoliły znaleźć odbicie we współczesnej nauce.

Więcej o: