Znajomość języków obcych to obowiązek

Dynamiczny rozwój na rynku pracy i jego międzynarodowy wymiar nie pozostawiają wyboru - dziś znajomość języków obcych jest jednym z podstawowych wymagań.

Język obcy kluczem do kariery zawodowej

Władanie językiem obcym ma kluczowe znaczenie dla potencjalnego pracodawcy. Niewyobrażalne jest to, żeby funkcjonować zawodowo, społecznie czy w dziedzinie kultury bez znajomości chociażby języka angielskiego. Można pokusić się o stwierdzenie, że kto zna język obcy, ten przetrwa.

Jeśli nie 'speakasz' - zginiesz

Język angielski nie jest już tylko językiem Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Australii - może Anglii w pierwszej kolejności ;) Angielski stał się językiem międzynarodowym i to jego znajomość jest konieczna w wielu dziedzinach życia. W dobie postępu technologicznego ze wszystkich stron internetowych na całym świecie około 50 proc. informacji podawanych jest w tym języku. Wobec tego, jeśli angielskiego nie znasz ani trochę, omija Cię mnóstwo informacji - raczej nie używamy formy grzecznościowej, tzn. możesz spokojnie pisać cię, wy, ty z małej. Dodatkowo znajomość każdego innego języka może okazać się olbrzymim atutem uznanym za prestiżową umiejętność.

Jak się uczyć?

Sposobów na naukę jest mnóstwo. Zajęcia w szkole to nie wszystko. Warto zastanowić się nad czymś dodatkowym. Najbardziej popularnym sposobem są prywatne kursy. Z szerokiej gamy szkół można znaleźć coś dla siebie. Oprócz tego do efektywnych rozwiązań należy wyjazd zagranicę. Bezpośredni kontakt z językiem pozwoli na oswojenie się z nim w kilka miesięcy. Wszystkie kursy czy wyjazdy poza granicę kraju wymagają sporego nakładu finansowego. Można zatem ominąć wydatki i skupić się na własnych technikach. Począwszy od oglądania zagranicznej telewizji, poprzez czytanie prasy i książek w innym języku, słuchanie radia aż po chociażby surfowanie po internecie (internecie już bankowo z małej ;). Każde wątpliwości możemy sprawdzić w słowniku i spisywać w notesie. W tym wypadku nie są potrzebne pieniądze, a chęć i zaangażowanie.

Jak określać poziom języka w CV?

Najbardziej popularny sposób na identyfikację języka to: początkujący, średnio-zaawansowany, zaawansowany i biegły. Rada Europy zatwierdziła bardziej szczegółową skalę, którą określa się na podstawie: A1 - umiejętności ograniczają się do przeprowadzenia prostej rozmowy,

A2 - osoba potrafi opisywać, rozumie i posługuje się potocznymi wyrażeniami,

B1 - umie konstruować proste wypowiedzi w tematyce pracy, szkoły oraz czasu wolnego,

B2 - rozumie złożone teksty oraz potrafi włączyć się w dyskusję o określonej specjalizacji,

C1 - rozumie dłuższe teksty, dostrzega ukryte znaczenia, wypowiada się płynnie,

C 2 - odpowiednik poziomu biegłego; zbiera źródła, analizuje, wypowiada się płynnie oraz wyjaśnia tezy.

Bez wątpienia znajomość języka jest nie tyle atutem, co obowiązkiem dla współczesnego człowieka. Władanie nim ułatwia życie. W razie nieznajomości języka obcego na wakacjach zagranicą będziesz miał kłopoty z komunikacją, w pracy jako kelner nie obsłużysz zagranicznych gości, a jako sekretarka nie przekażesz odpowiednich informacji o firmie zagranicznemu klientowi.