Weź udział w ankiecie i oceń reformę systemu edukacji

W roku 2014 do szkół poszło pół rocznika sześciolatków i ruszył cały rocznik siedmiolatków. Jakie są skutki reformy systemu edukacji dla twojego dziecka? Rodzicu, masz szansę udzielić odpowiedzi w ankiecie.

We wrześniu 2014 r. do szkoły obowiązkowo poszły dzieci siedmioletnie oraz sześcioletnie urodzone do końca czerwca 2008 r. Rodzice sześciolatków urodzonych w drugiej połowie roku mieli możliwość wyboru, czy ich dziecko pójdzie do przedszkola, czy do podstawówki. Natomiast już w 2015 r. do szkoły pójdą już wszystkie sześciolatki.

W związku z tym, że obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego budzi wiele kontrowersji, chcemy sprawdzić, jak rodzice oceniają reformę MEN.

Ankietę przygotowała Dr Barbara Kurowska, pedagog, logopeda, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej PAN.

Ankieta skierowana do rodziców dzieci urodzonych w latach 2007, 2008 i 2009 jest częścią większego projektu badawczego, obejmującego również środowisko edukacyjne. Jego efektem końcowym będą publikacje naukowe i działania mające na celu zapewnienie dziecku sześcioletniemu optymalnych warunków w szkole.

Rodzicu, jak oceniasz reformę systemu edukacji? WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Zapytaliśmy Panią doktor, dlaczego zdecydowała się zapytać rodziców, jak oceniają reformę?

Obecność dziecka sześcioletniego w szkole jest dużym wyzwaniem. Wymaga ona współdziałania Rządu, szkół, nauczycieli i rodziców, którzy rozumieją specyfikę rozwoju, potrzeby i możliwości sześciolatka.

Dyskusje na temat obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7 do 6 lat, toczą się nie od dziś. Do tej pory, pojawiło się wiele głosów "za", jak i "przeciw" takiemu stanowi rzeczy. Nie mając jednak już wpływu na zmianę decyzji w powyższej kwestii, warto by było się zastanowić, w jaki sposób ułatwić dziecku sześcioletniemu przejście z przedszkola do szkoły, jak pomóc mu w prawidłowej realizacji roli ucznia oraz bezproblemowej nauce. Jak złagodzić stres i trudności emocjonalne, które mogą pojawić się na starcie edukacyjnym.

Biorąc pod uwagę fakt, że rok szkolny 2014/15 to pierwszy, w którym dzieci sześcioletnie, z pierwszej połowy roku, bez odroczenia, musiały pójść do pierwszej klasy - większa liczba rodziców zmierzyła się już z tym wyzwaniem i może wypowiedzieć się na temat zastanej rzeczywistości szkolnej.

Dzięki prowadzonym badaniom, chciałabym poznać opinie i poglądy Rodziców na temat reformy, ich oczekiwania w stosunku do szkoły (do której będzie uczęszczało, bądź uczęszcza ich dziecko) i nauczycieli, jak również ewentualne obawy związane z rozpoczęciem edukacji szkolnej przez ich pociechy, czy problemy, które pojawiły się na starcie edukacyjnym ich dziecka.

Rodzicu, jak oceniasz reformę systemu edukacji? WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Reasumując, wprowadzenie obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7 do 6 lat, ma pewne uwarunkowania społeczne, na które powołuje się Rząd (np. wcześniejsze wejście na rynek pracy). Ja mogę odnieść się do uwarunkowań pedagogicznych. Te wskazują na możliwość funkcjonowania 6-latka w rzeczywistości szkolnej.

Warunkami koniecznymi są jednak odpowiednie wsparcie na wcześniejszym etapie jego życia - dobrze zorganizowana, upowszechniona edukacja przedszkolna oraz szkoły i nauczyciele przygotowani do pracy z dzieckiem młodszym o rok. Wprowadzanie reform powinno być pozbawione pośpiechu, chaosu prawnego, organizacyjnego i merytorycznego. Odnoszę wrażenie, że w przypadku przedmiotowej reformy, warunki te nie do końca zostały dobrze spełnione, co zresztą potęgowało opór Rodziców, który mogliśmy obserwować w ciągu ostatnich lat - dodaje.

Dr Barbara Kurowska - pedagog, logopeda, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej PAN. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z ryzykiem dysleksji. Przedmiotem badań jest również kształtowanie i rozwijanie mowy u dzieci w wieku przedszkolnym, profilaktyka i korekcja wad wymowy. Obszar badawczy obejmuje także możliwości kształtowania gotowości szkolnej dzieci. Autorka monografii Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu, współautorka publikacji metodycznej dla nauczycieli przedszkoli Dzieci siedzą w kole i ...Zabawy doskonalące pamięć i koncentrację uwagi przedszkolaków oraz wielu artykułów w czasopismach naukowych. Na jej doświadczenie zawodowe składa się także m.in., członkostwo w Zespole konsultacyjnym (przy Rzeczniku Praw Obywatelskich) - ds. przeciwdziałania biedzie małych dzieci - Prace nad przygotowaniem materiału do Polskiej Strategii Walki z Ubóstwem na lata 2010 -2015 (lata 2009 - 2010); członkostwo Kapituły Konkursu Ministra Edukacji Narodowej "Mam 6 lat" (2012-14); pełnienie funkcji Eksperta Ministerstwa (analiza w zakresie poprawności merytorycznej i metodycznej materiałów dla nauczycieli szkół podstawowych (kl. I-III), "zerówek" oraz wychowawców przedszkolnych - 2013 r.), realizacja stażu w ramach projektu SPiN - Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec, współpraca z Wydawnictwem Eduskrypt oraz z WSiP.