Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański jest jedną z największych uczelni w Polsce i największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim.

Na Uniwersytecie Gdańskim studiuje ponad 30 tys. studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 69 kierunkach studiów w zakresie 198 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Uniwersytet Gdański - połączenie dwóch szkół

Uniwersytet Gdański został założony 20 marca 1970 r. na mocy decyzji Rady Ministrów z połączenia powstałej po drugiej wojnie światowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, funkcjonującej początkowo jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego, oraz powstałej rok później Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Pierwszym rektorem uczelni był prof. Janusz Sokołowski, który sprawował tę funkcję w latach 1970-1981.

Od 2008 r. rektorem Uniwersytetu Gdańskiego - dziesiątym z kolei - jest prof. Bernard Lammek. Oprócz niego we władzach uczelni zasiada obecnie dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG na stanowisku prorektor ds. kształcenia, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn na stanowisku prorektora ds. nauki, prof. dr hab. Mirosław Szreder na stanowisku prorektor ds. rozwoju i finansów, dr hab. Józef Włodarski, prof. UG na stanowisku prorektor ds. studenckich i dr hab. Jerzy Gwizdała na stanowisku kanclerza UG.

10 wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański prowadzi 10 wydziałów: Biologii, Chemii, Ekonomiczny, Historyczny, Filologiczny, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Nauk Społecznych, Oceanografii i Geografii, Prawa i Administracji oraz Zarządzania. Ponadto w skład UG wchodzą: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Ośrodek Konferencyjno-szkoleniowy UG - Pałac w Leźnie, Zakład Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Stacja limnologiczna w Borucinie oraz Stacja Badania Wędrówek Ptaków. UG współpracuje z uniwersytetami, szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi ze wszystkich niemal krajów świata.