Czy doktorat się opłaca? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Co czwarta osoba z doktoratem zarabiała poniżej 3,5 tys. zł, najmniejszą pensją cieszą się doktorzy nauk humanistycznych, staż pracy przekłada się na wysokość zarobków. To wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń na rok 2014.

Raport został przeprowadzony przez Sedlak & Sedlak, firmę doradztwa HR. W przeprowadzonym badaniu wzięły udział 2172 osoby ze stopniem doktora. Wynika z niego, że mediana (wartość dzieląca wszystkie dane na pół) wynagrodzeń brutto doktorów w 2014 roku wyniosła 4,9 tys. zł. Jednak co czwarta osoba dysponująca doktoratem zarabiała poniżej 3,5 tys. zł. Wynagrodzenie jednej czwartej doktorów przekraczało 8,4 tys. zł. Przeciętne wynagrodzenie doktora było o 18 proc. wyższe od mediany ogólnokrajowej.

Szkolnictwo zaniża wyniki

Raport pokazuje, że mediana wynagrodzenia osób z doktoratem była niższa niż wynagrodzenia osób ze stopniem magistra inżyniera. Jednak po wykluczeniu z analiz doktorów zatrudnionych w szeroko rozumianym szkolnictwie, mediana płac doktorów znacząco wzrasta. Wynagrodzenia osób ze stopniem doktora zatrudnionych poza szkolnictwem przeciętnie wyniosły 6,5 tys. zł - były więc aż o 63 proc. wyższe niż osób po doktoracie pracujących w edukacji i szkolnictwie wyższym.

Takie tendencje są widoczne jeszcze na uniwersytetach, które często nie oszczędzają na swoich doktorantach.

- Mimo że budżet ustawowo nam przysługujący jest dość skromny (w porównaniu na przykład ze studenckim), to jesteśmy w stanie realizować ciekawe i nieszablonowe projekty doktorantów. Choć finansowania nie wystarcza jeszcze na zaspokojenie wszystkich potrzeb doktorantów, to z roku na rok jest coraz lepiej - mówi Olga Knapek, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.

Mniej w kulturze i sztuce

Badanie pokazuje, że najwyższe pensje otrzymywali doktorzy zatrudnieni w przemyśle ciężkim oraz w bankowości. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast branża IT. Na przeciwnym biegunie niezmiennie pozostawała kultura i sztuka - tam wynagrodzenie co drugiego doktora nie przekraczało 3,3 tys. zł. Poniżej mediany dla całego badania zarabiali również doktorzy zatrudnieni w usługach dla ludności.

Zagraniczny kapitał - większe wynagrodzenie

Raport zwrócił także uwagę na rodzaj firm względem kapitału. Zróżnicowanie płacowe w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem było ogromne. Mediana wynagrodzeń doktorów w firmach zagranicznych wyniosła 9 tys. zł, i była dwukrotnie wyższa niż mediana pensji w firmach polskich (4,4 tys. zł). Co czwarty doktor zatrudniony w polskiej firmie zarabiał powyżej 7 tys. zł, w zagranicznej - 14 tys. zł.

Upływ czasu ma znaczenie

Twórczy Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wzięli też pod uwagę okres pracy, którym odznaczali się poszczególni respondenci. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy, których staż pracy wynosił 9-10 lat. Co drugi doktor pracujący od 11 do 15 lat zarabiał powyżej 5,2 tys. zł. Pracownicy, którzy zatrudnieni byli ponad 16 lat, zarabiali 5,4 tys. zł.

Zaproszenie do badania

Porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek i odbierz indywidualny raport. Sprawdź, ile powinieneś zarabiać: http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.293