Drony, czyli bezzałogowe statki latające

Bezzałogowe statki powietrzne stają się coraz bardziej popularne. Można je wykorzystać do fotogrametrii, ochrony osób i mienia, bardzo wielu różnych badań prowadzonych dotychczas z helikopterów lub samolotów czy nagrywania filmów. Czy warto jest zainwestować w taki sprzęt? Podpowiada Michał Roguski z Air Service Poland.

Dron, czyli UAV

Bez względu na rozmiar, mały czy duży, bezzałogowy statek latający jest, jak sama mówi, urządzeniem, które lata bez załogi na pokładzie. Oczywiście posiada pilota w postaci osoby, która nim kieruje z ziemi.

Nazwa dron może być nieco myląca, ponieważ oznacza ona wszystko co bezzałogowe, chociażby łódki. Jednak potocznie przyjęło się, że tym mianem określa się jedynie statki latające.

Poprawną nazwą jest UAV, czyli unmanned aerial vehicle. Jak zauważa Michał Roguski z Air Service Poland najprawdopodobniej w przyszłości trzeba będzie uściślić nazewnictwo bezzałogowych statków.

Wykorzystywanie dronów

- Tylko wyobraźnia ogranicza - twierdzi Michał Roguski, komentując możliwości zastosowania dronów. To co robią statki załogowe mogą zrobić także i drony - dużo taniej i dużo szybciej.

Sam zakup drona wydaje się być tańszy, choć to wydatek rzędu od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, oczywiście są i jeszcze droższe. Ale brzmi to dużo rozsądniej niż zakup helikoptera czy samolotu za kilka milionów.

Rozpoczynając od termowizji i monitorowania linii energetycznych przez wykonywanie map, robienie zdjęć z powietrza, monitorowanie wód, monitorowanie ścieków i odpadów, kontrolowanie zanieczyszczenia środowiska, inwentaryzacje terenu, ochronę po samą branżę filmową. Drony zdają się mieć nieograniczone możliwości i wiele zastosowań.

Drony wykorzystuje się także w sferze wojskowej - przenoszenie broni, misje zwiadowcze czy badanie terenów. To zupełnie inna kategoria drona, ale warta wspomnienia ze względu na coraz prężniej się rozwijającą gałąź.

Przyszłościowy biznes

Sam fakt jak szybko rozwijają się drony i ile jest ich zastosowań powinien być odpowiedzią na to pytanie. Kolejnym dowodem na prężnie rozwijający się biznes jest to, że prawodawstwo nie nadąża za dronami. Polska jest liderem w Europie jeżeli chodzi o dostosowywanie prawa do rozwoju lotnictwa bezzałogowego do celów cywilnych.

Umiejętność sterowania dronami oraz wykorzystywania ich do odpowiednich celów może być w przyszłości bardzo cennym doświadczeniem.

Nowe zastosowania to otwarcie drzwi na wielki biznes.

Nowy zawód po liceum

Jest to zupełnie nowy zawód, dość prestiżowy ponieważ ściśle związany jest z lataniem i lotnictwem. Na dzień dzisiejszy, zdobycie umiejętność i uprawnień do pilotowania dronów jest jeszcze relatywnie łatwe.

Wraz z rozwojem technologii, zwiększeniem ilości maszyn oraz usług nimi wykonywanych będzie potrzebna większa ilość operatorów.

Gdzie można szukać informacji odnośnie dronów dla osób, które dopiero zainteresowały się tematem?

- Najlepiej jest się zgłosić do jednego z Ośrodków Szkolenia Lotniczego - radzi Michał Roguski. - Tam można uzyskać wszystkie informacje odnośnie procedury i regulacji prawnych.

Sprawy bezpieczeństwa, gdzie wolno a gdzie nie wolno latać oraz wszystkie procedury związane z kontrolą ruchu lotniczego i użytkowaniem przestrzeni powietrznej, to rownież temat szkoleń.

Szkolenie na pilota drona

Aby móc zawodowo czy komercyjnnie latać dronem należy przejść odpowiednie szkolenia i zdobyć świadectwo kwalifikacji personelu latającego: UAVO

Szkolenie trwa od 4 do 5 dni w zależności od tego jak szybko kandydat opanowuje czynności wymagane na egzamin i podczas późniejszych lotów. 3 dni przeznaczone są na teorię, a następne dni na latanie, jednak celem szkolenia w naszej szkole jest perfekcyjne przygotowanie pilota do egzaminu oraz do przyszłej pracy pilota bezzałogowca, więc szkolnie prowadzone jest aż do osiągniecia tych celów.

Następnie obywa się egzamin przed Państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Uprawnienia z kolei wydawane są przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Ośrodki Szkolenia Lotniczego oraz firmy zajmujące się profesjonalnymi szkoleniami to idealne miejsce na rozpoczęcie nauki pilotowania drona.

Wymagania potrzebne do pilotowania drona

- Wymagania zdrowotne - badania lotnicze 4 klasy.

- Kurs pilotowania.

- Wykształcenie średnie oraz ukończone 18 lat

- Egzamin złożony przed LKE.

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Własny dron

- Są dwie drogi zdobycia drona - mówi Michał Roguski.

Dla początkujących lepiej jest kupić dron gotowy, a najwyżej później go rozbudowywać. Drugą opcją jest samodzielna budowa bezzałogowca, jednak bardzo skomplikowana elektronika może stanowić przeszkodę w samodzielnej budowie. Najlepiej jednak, aby początkujące osoby korzystały z wiedzy doświadczonych pilotów.

Konsekwencje lotów bez uprawnień

W najgorszym wypadku można iść nawet do więzienia. Oczywiście wszystko zależy od sytuacji. Bez licencji pilota UAVO nie posiada się ubezpieczenia OC, a więc cała odpowiedzialność ciąży na pilocie a wykonywanie lotów bez ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku.

Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą być wyciagniete wobec osoby pilotującej bezzałogowca w miejscach z zakazem lotów lub ograniczeniami - na przykład w przestrzeniach powietrznych R - miasta, lub CTR - strefy kontrolowane lotnisk. Zgodnie z prawem wykonywanie lotów przy użyciu jakiegokolwiek statku powietrznego, który narusza przepisy dotyczace ruchu lotniczego, w szczególnosci w przestrzeni kontrolowanej oraz przestrzeni nadzorowanej lotnisk podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat. W najgorszej sytuacji może zostać takiej osobie postawiony zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Cenne informacje

- Promowanie szkoleń jest konieczne, ponieważ niewiele osób zdaje sobie sprawę z przepisów którym podlegają, zasad bezpieczeństwa wykonywania lotów oraz z konsekwencji np. wypadku z udziałem drona.

- Szkolenie pilotów UAVO to nie tylko uprawnienia do zawodowego latania bezzałogowcem ale również olbrzymia dawka wiedzy związanej z lotnictwem, wykorzystaniem przestrzeni powietrznej oraz technologii wykorzystywanej w bezzałogowych statkach powietrznych.

- Drony nie mogą latać wszędzie. Np. nad Warszawą i wieloma innymi miastami jest całkowity zakaz lotów dronami i trzeba uzyskać o specjalne pozwolenie, aby móc korzystać z przestrzeni powietrznej w takich miejscach.

- Dron zawsze musi być w zasięgu wzroku pilota (loty VLOS). Na dzień dzisiejszy cywilne loty poza zasiegiem wzroku (BVLOS) w polsce i również w europie są zabronione.

- Latanie hobbystycznie i niekomercyjne nie wymaga posiadania licencji UAVO, jednak w takim przypadku warto ograniczyć loty do lotnisk modelarskich i specjalnie wyznaczonych stref.

Mazury Drone Show 2015

Wszystkim zainteresowanym lotnictwem bezzałogowym polecam wizytę na Mazury DroneShow 2015 .

które odbędzie się w dniach 1-3 maja. To pierwsza tego typu impreza w Polsce dla wszystkich - zarówno tych którzy opracowują konstrukcję na uczelniach i w instytutach, produkują bezzałogowe statki powietrzne , prowadzą doświadczenia eksploatacyjne w realizacji zadań współczesnej cywilizacji XXI w, jak i dla tych którzy już posiadają osobiste drony . Będzie to również dla tych, którzy drony dopiero chcą kupić lub obejrzeć ich możliwości. Celem imprezy jest integracja pilotów dronów oraz pokazanie sferom rządowym, instytucjom bezpieczeństwa publicznego, przedsiębiorcom oraz kandydatom na pilotów jakie mogą być perspektywy zastosowania i wykorzystania dronów.

Impreza pod Patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego , organizowana przez Aeroklub Krainy Jezior na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Więcej o: