Próbna matura z Operonem - prawie połowa maturzystów nie zdała!

Spośród 250 tys. uczniów jedynie połowa zaliczyła próbne egzaminy maturalne (czyli uzyskała minimum 30% punktów z każdego egzaminu) - podało radio RMF FM.

Druzgocące dane

Chociaż warto pamiętać, że próbna matura z Operonem jest inicjatywą komercyjną i szkoły różnie podchodzą do jej realizacji (chociażby poprzez wykorzystywanie arkuszy na lekcji w celu powtórzenia lub zadania w grupach), wyniki i tak są alarmujące. Według radia RMF FM połowa maturzystów nie zdała egzaminu maturalnego, czyli chociaż z jednego egzaminu zdobyła mniej niż 30% punktów!

W opublikowanym oświadczeniu CKE uspokaja i podkreśla, że wyniki tych matur nie odzwierciedlają prawdziwego poziomu umiejętności i wiedzy maturzystów.

Wyniki próbnych matur z Operonem

Z przedmiotów obowiązkowych najgorzej maturzystom poszła matematyka. Na poziomie podstawowym uczniowie liceów ogólnokształcących zdobywali średnio 39%. Natomiast średnia poziomu rozszerzonego to 30%.

Maturzyści najlepiej zdali język angielski, który jest najpopularniejszym językiem nowożytnym wybieranym na egzamin maturalny. Odpowiednio średnia dla poziomu podstawowego i rozszerzonego to - 69% i 60%.

Język polski wypadał w miarę dobrze, ale zaskakujące jest to, że lepszą średnią uczniowie uzyskiwali z poziomu rozszerzonego (52%) niż z poziomu podstawowego (42%).

Z przedmiotów dodatkowych (wszystkie są na poziomie rozszerzonym) najlepiej poszła historia, z której średnio uczniowie zdobywali 47%. Potem chemia - 40%, fizyka - 30%. Natomiast najpopularniejsza geografia była wyzwaniem, z którego średnia wynosiła 27%.

W zeszłym roku maturę zdało 71% uczniów. W 2013 - 81%.

Nowa Matura 2015

Matura 2015 budzi wyjątkowe emocje, zwłaszcza w obliczu tak słabych wyników egzaminów próbnych. Tegoroczni maturzyści zmierzą się z nową formą matury. Po raz pierwszy od długiego czasu maturzyści na egzaminie ustnym z języka polskiego będą musieli odpowiadać na wylosowane pytania, a nie - tak jak dotychczas - przygotowywać prezentację.

Pisemny język polski będzie sprawdzany holistycznie (całościowo), a nie tak jak dawniej według klucza odpowiedzi, który budził wiele kontrowersji.

CKE uspokaja

Próbna matura z CKE odbyła się w grudniu, ale wciąż nie podano wyników. Oficjalne wyniki będą prawdziwym odzwierciedleniem umiejętności maturzystów, głównie dlatego że brały w niej udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. Dlatego CKE prosi, aby się nie denerwować, bo podane wyniki nie dotyczą większości szkół.

Próbne matury służą temu, aby uczniowie po raz pierwszy zetknęli się z tym co ich czeka w maju, a wyniki mają jedynie pokazać mocne i słabe strony. Mają wskazać kierunek nauki i kwestie, nad którymi uczeń powinien popracować. Wyniki próbnych matur nie zaprzepaszczają szansy na to, by w maju osiągnąć dobre rezultaty.

Więcej o: