Młodzież ma dostęp do Internetu, ale woli książki papierowe - pokazują badania

Z badań IBE wynika, że szóstoklasiści i gimnazjaliści systematycznie korzystają z Internetu, aby przeczytać prasę online lub odwiedzić portale informacyjne. Zdecydowanie rzadziej w Internecie sięgnąć po literaturę.

Badanie IBE

Eksperci sprawdzili jak często uczniowie szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów używają komputera lub innych urządzeń elektronicznych do czytania oraz w jaki sposób wykorzystują Internet do czytania dłuższych tekstów np. książek lub artykułów.

Dzięki badaniom udało się opisać typy zachowań związanych z czytelnictwem komputerowym:

- poszukiwanie informacji o książkach

- ściąganie z sieci całych tekstów bądź fragmentów

- sposób czytania tekstów - na ekranie czy w wersji wydrukowanej na papierze?

Czytanie dwunastolatków - wyniki badań

Według badań co drugi uczeń VI klasy co najmniej raz w tygodniu szuka w sieci informacji niezwiązanych ze szkołą. Około 57% poszukuje informacji, których potrzebuje w szkole.

Około 44% uczniów systematycznie przegląda portale informacyjne i prasę online.

37% czyta twórczość innych internatów - np. blogi.

Książki, które mają swoje rzeczywiste, papierowe odpowiedniki są zdecydowanie rzadziej czytane w Internecie. Zastępują je komiksy, które są najczęściej czytanym typem publikacji w sieci. Wynika to z niedostępności niektórych pozycji na polskim rynku.

Najwięcej książek w wersji drukowanej czytają dzieci osób z dobrym wykształceniem. W domach, w których są duże księgozbiory, najrzadziej czytano książki w postaci elektronicznej.

Uczniowie sami przyznają, że gdy mają wybór, wolą czytać książki drukowane. Dlatego rzadko czytają lektury szkolne i inne książki w Internecie. Zdecydowanie częściej sięgają po poradniki lub publikacje związane z ich zainteresowaniami.

Jednak Internet często służy do szukania materiałów potrzebnych do przygotowania się do lekcji w szkole.

Czytanie gimnazjalistów - wyniki badań

Trzecioklasiści z gimnazjum jeszcze częściej niż 12-latkowie korzystają z Internetu, aby znaleźć ciekawe informacje i artykuły rozwijające zainteresowania pozaszkolne. Aż 62% robi to systematycznie.

Częściej sięgają po wiadomości z portali informacyjnych i prasy online.

Spada zainteresowanie komiksami, które czyta 16%. Za to wraz z wiekiem rośnie liczba osób czytających książki na komputerze lub czytnikach. 15% gimnazjalistów sięga także po lektury szkolne zamieszone w Internecie. Jednak jeżeli mają wybór, sięgają po tradycyjną wersję książki - zarówno w kwestii lektur jak i książek pozaszkolnych.

Aż 65% uczniów szuka informacji potrzebnych do nauki w szkole, a 84% odrabia pracę domową przy użyciu komputera lub Internetu.

Popularne wśród nastolatków jest poszukiwanie w sieci porad o tym, co warto czytać. Zaglądają na blogi, recenzje, fora i zapowiedzi wydawnicze.

- "Większość uczniów wyszukuje w sieci informacje przydatne w nauce szkolnej" - komentuje dr Zofia Zasacka z IBE. - "Wydaje się, że konieczne jest wsparcie szkoły obejmujące edukację medialną, której efekty pomogłyby w odnajdywaniu rzetelnych źródeł informacji" - zaznacza.

12-latkowie w sieci

Ponad 70% 12-latków co najmniej raz w tygodniu korzysta z portali społecznościowych i słucha muzyki. Systematycznie komunikują się przez pocztę elektroniczną i komunikatory lub oglądają filmy.

62% używa komputerów do odrabiania pracy domowej.

W badanej grupie nie ma dużych różnic między chłopcami i dziewczynkami w wykorzystywaniu komputera, choć dziewczynki częściej słuchają muzyki i są aktywniejsze na portalach społecznościowych. Natomiast chłopcy często grają w gry online (około 73%).

Ciekawa jest kreatywność uczniów, którzy aktywnie włączają się w społeczny obieg komunikatów (dźwiękowych, wizualnych, tekstowych) w sieci. 27% tworzy własne strony lub prowadzi bloga, a 31% umieszcza w Internecie własne produkcje muzyczne lub filmowe.

15-latkowie w sieci

Gimnazjaliści korzystają z komputerów częściej i intensywniej. Głównie po to, aby słuchać muzyki (94% dziewczynki, 85% chłopcy).

Pracę domową na komputerze odrabia 83% badanych.

Równie dużo gimnazjalistów co i szóstoklasistów wykorzystuje komputer do oglądania filmów, korzysta z poczty elektronicznej i komunikatorów.

Spada zainteresowanie grami, a liczba osób, które tworzą własne strony, prowadzi blogi, umieszcza produkcje nie zmienia się wraz z wiekiem.

- "Widoczna jest znikoma popularność bibliotek elektronicznych wśród uczniów" - zauważa dr Zasacka. - "To istotny komunikat dla nauczycieli i bibliotekarzy, aby zachęcali uczniów do korzystania z nich, rekomendowali ich wiarygodność i rzetelność."

Badanie PISA - komputery i książki w domach gimnazjalistów

Dzięki PISA 2012 wiadomo więcej o wyposażeniu domów polskich 15-latków.

97% uczniów ma w domach komputer, z którego może korzystać i przygotowywać się do lekcji.

36% ma w domu dwa komputer, a prawie co piąty uczeń ma trzy lub więcej.

95% polskich 15-latków ma dostęp do Internetu.

Jeżeli chodzi o domowe biblioteki:

11% gimnazjalistów ma w domach 0 - 10 książek

20% gimnazjalistów ma w domach 11 - 25 książek

33% gimnazjalistów ma w domach 26 - 100 książek

17% gimnazjalistów ma w domach 101 - 200 książek

11% gimnazjalistów ma w domach 201 - 500 książek

7% gimnazjalistów ma w domach więcej niż 500 książek

Prawie wszyscy 15-latkowie (96%) twierdzi, że ma w domach książki pomocne w nauce oraz słowniki. Wielu ma także dostęp do książek naukowo-technicznych (79%).

Gorzej jest z literaturą klasyczną - 77%. Natomiast książek z poezją ma w domach 52% uczniów.

Więcej o: