Próbna matura z CKE z matematyki na poziomie podstawowym już DZIŚ!

Próbna matura z matematyki to kolejny egzamin próbny, z którym przyjdzie zmierzyć się tegorocznym maturzystom przed świąteczną przerwą. Dziś uczniowie trzecich klas liceów ogólnokształcących przystąpią do próbnej matury z CKE z matematyki na poziomie podstawowym. Około godziny 15 opublikujemy arkusze maturalne z matematyki.

Próbna matura: Matura z matematyki na poziomie podstawowym

Matematyka jest jednym z przedmiotów obowiązkowych - zdanie tego egzaminu na poziomie podstawowym jest warunkiem otrzymania świadectwa dojrzałości. Maturzyści mogą również zdecydować się na egzamin na poziomie rozszerzonym - jest to wówczas traktowane jak przedmiot dodatkowy.

Próbna matura: Arkusz z matematyki na poziomie podstawowym

Arkusz egzaminacyjny próbnej matury z matematyki na poziomie podstawowym będzie się składał z trzech typów zadań:

- zadania zamknięte - zadaniem ucznia będzie wybranie jeden poprawnej odpowiedzi z czterech podanych; za każde poprawnie rozwiązane w ten sposób zadanie uczeń będzie mógł otrzymać jeden punkt;

- zadania otwarte krótkiej odpowiedzi - zadaniem ucznia będzie podanie krótkiego uzasadnienia swojej odpowiedzi; za rozwiązanie tego zadania będzie można otrzymać od 0 do 2 punktów;

- zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi, które będą wymagały przedstawienia sposobu rozumowania. Te zadania będą punktowane w skali 0-4, 0-5 albo 0-6.

Próbna matura: Przykładowe zadania przedstawione przez CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła przykładowe zadania egzaminacyjne. Oto kilka z nich:

Zadanie 2 (0-5)

Ile jest nieparzystych liczb naturalnych trzycyfrowych, w których co najmniej jedna cyfra jest dziewiątką?

Zadanie 16 (0-1)

Kąt środkowy i kąt wpisany w okrąg są oparte na tym samym łuku. Suma ich miar jest równa 180

Jaka jest miara kąta środkowego?

A. 60

B. 90

C. 120

D. 135

Zadanie 20 (0-1)

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 6 lub przez 10, jest

A. 25

B. 24

C. 21

D. 20

Zadanie 21 (0-1)

Liczba wszystkich sposobów, na jakie Ala i Bartek mogą usiąść na dwóch spośród pięciu miejsc w kinie, jest równa

A. 25

B. 20

C. 15

D. 12

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Więcej o: