Próbna matura z CKE - DZIŚ język polski na poziomie podstawowym

Próbna matura z Operonem już za nami. Teraz czas na próbną maturę z CKE. Dziś uczniowie trzecich klas liceów rozwiążą zadania z próbnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, którą organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Próbna matura: jak będzie wyglądał arkusz?

Arkusz próbnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie składał się z dwóch części:

- pierwsza część arkusza to zadania sprawdzające umiejętności rozumienia podanych tekstów i na ich podstawie wykonywania poleceń,

- druga część polegać będzie na samodzielnym stworzeniu wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania) na podany w arkuszu temat.

Próbna matura: część testowa

Pierwsza część arkusza składać się będzie z jednego lub dwóch tekstów liczących łącznie nie więcej niż 500 słów, a także 5-7 zadań zamkniętych bądź otwartych (z miejscem na wpisanie odpowiedzi).

Teksty, na podstawie których uczniowie będą odpowiadali na pytania, mogą mieć charakter popularnonaukowy, publicystyczny albo polityczny. Zadania mogą dotyczyć na przykład:

- wyszukiwania informacji złożonych,

- dostrzegania powiązać między informacjami,

- dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,

- określania tematu/głównej myśli przewodniej tekstu,

- zadawania pytań do tekstu etc.

Ponadto uczniowie będą musieli wykazać się znajomością m.in.:

- słownictwa - znaczenia wyrazów,

- słowotwórstwa,

- odmiany wyrazów,

- składni,

- cech gatunkowych tekstu.

Próbna matura: wypracowanie i interpretacja

Rozpoczynając pisanie wypracowania, uczeń będzie mógł wybrać jeden spośród dwóch podanych tematów:

- rozprawka (nie może liczyć mniej niż 250 słów),

- interpretacja tekstu poetyckiego (nie może liczyć mniej niż 250 słów).

Rozprawka powinna polegać na sformułowaniu własnego stanowiska, uzasadnieniu go, a także odwołaniu się do załączonego tekstu i wybranych tekstów kultury.

Interpretacja tekstu poetyckiego powinna omówić kompozycję tekstu, cechy stylu wypowiedzi, środki językowe i ich funkcje, kreację świata przedstawionego i wskazać na przynależność gatunkową tekstu.

Próbna matura: ile można zdobyć punktów?

Łącznie za rozwiązanie całego arkusza można zdobyć 70 punktów:

- 20 punktów za część testową,

- 50 punktów za wypracowanie.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Więcej o: