Matura próbna z CKE 2014/2015: JUTRO egzamin z języka włoskiego na poziomie podstawowym, a 18 grudnia - na poziomie rozszerzonym!

Już jutro uczniowie ostatnich klas szkół średnich zmierzą się z próbnym egzaminem z CKE z języka włoskiego na poziomie podstawowym, a kolejnego dnia (18 grudnia) odbędzie się próbny egzamin maturalny z CKE na poziomie rozszerzonym. Arkusze i przykładowe odpowiedzi do matury próbnej z CKE 2014/2015 znajdziecie w serwisie Edulandia.pl

Jak będzie przebiegał próbny egzamin maturalny CKE z języka włoskiego 2014/2015?

Próbna matura z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) z języka włoskiego na poziomie podstawowym potrwa 120 minut. W tej części, egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów ostatnich klas szkół średnich. Natomiast, wybór egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie jest obligatoryjny i zależy od decyzji maturzysty. Na rozwiązanie arkusza z poziomu rozszerzonego, uczniowie będą mieć 150 minut.

Zgodnie z propozycją CKE, próbne egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym powinny rozpocząć się przed południem, a godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem powinna być zbliżona do warunków właściwej matury. Próbne matury odbywają się jedynie w tych szkołach, które zgłosiły chęć udziału w projekcie CKE.

Czego można spodziewać się na próbnej maturze z języka włoskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

Podobnie jak w ubiegłych latach, matura z języka włoskiego na poziomie podstawowym sprawdzać będzie umiejętności rozumienia ze słuchu tekstów w języku obcym. Na podstawie krótkich nagrań audio, maturzyści będą musieli odpowiedzieć na kilka pytań sprawdzających. Zadania będą miały formę zamkniętą, opierającą się na wyborze wielokrotnym, dobieraniu albo odpowiedziach typu: "prawda/fałsz". W części podstawowej nagranie potrwa ok. 20 minut, a w części rozszerzonej - ok. 25 minut. Zawierać będzie również przerwy, przeznaczone na udzielenie odpowiedzi. Każdorazowo, ścieżka zostanie odtworzona dwukrotnie.

W kolejnej części arkusza maturalnego, uczeń będzie musiał odpowiedzieć na trzy lub cztery pytania na podstawie załączonych tekstów pisanych. Podobnie, jak poprzednio, zadania będą miały formę zamkniętą. Następne polecenia sprawdzą zaś znajomość środków językowych. Uczniowie będą musieli uzupełnić zdania lub krótkie teksty włoskimi strukturami leksykalno-gramatycznymi. Zadania na poziomie podstawowym będą miały formę zamkniętą, a na poziomie rozszerzonym pojawią się zarówno pytania zamknięte jak i otwarte (w tym: zadania z luką, polegające na parafrazie zdań, słowotwórstwie, tłumaczeniu niewielkich fragmentów, układaniu zdań z podanych elementów leksykalnych).

Ostatnie zadanie będzie polegało na napisaniu dłuższej wypowiedzi w języku włoskim. W zależności od poziomu egzaminu maturalnego, tekst będzie miał inną formę. Na poziomie podstawowym, maturzyści napiszą tekst użytkowy, czyli: list w formie tradycyjnej lub elektronicznej albo wiadomość z bloga lub forum internetowego, o długości od 80 do 130 słów. Na poziomie rozszerzonym, będzie wymagany tekst argumentacyjny, czyli: list formalny, rozprawka albo artykuł publicystyczny, o długości od 200 do 250 słów. W przypadku przekroczenia 300 słów, za kompozycję tekstu nie zostaną przyznane punkty. Wypracowania zostaną ocenione na podstawie treści, spójności i logiki wypowiedzi oraz poprawności zastosowanych środków językowych.

Kiedy odbędą się kolejne próbne egzaminy maturalne z CKE?

Próbna matura z języków obcych nowożytnych z CKE na poziomie podstawowym to trzeci z cyklu egzaminów próbnych. Jutro (17 grudnia) odbędzie się egzamin z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, a kolejnego dnia (18 grudnia) - próbne matury z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej (19 grudnia), zostanie przeprowadzona próbna matura z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) na poziomie podstawowym.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2014" bez tajemnic.

Więcej o: