Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do próbnego egzaminu maturalnego z CKE 2014/2015 z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi na próbnym egzaminie maturalnym z CKE 2014/2015! Oto arkusze i przykładowe odpowiedzi z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym!

Maturzyści wzięli już udział w próbnym egzaminie z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym 2014/2015. Zobacz arkusze i przykładowe odpowiedzi do zadań, jakie pojawiły się na tegorocznej próbnej maturze na poziomie rozszerzonym z języka hiszpańskiego z CKE! Matura próbna z CKE 2014/2015, język hiszpański, poziom rozszerzony - ARKUSZE

 

Matura próbna z CKE 2014/2015, język hiszpański, poziom rozszerzony - KLUCZ ODPOWIEDZI

 

Matura próbna z CKE 2014/2015, język hiszpański, poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJE NAGRAŃ

 

Jak przebiegał próbny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym?

Próbny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym trwał 150 minut. W tym czasie, uczniowie mieli rozwiązać zadania dotyczące przedstawionego materiału audio i tekstów pisanych, a także wykazać się znajomością hiszpańskich środków językowych. Na poziomie rozszerzonym pojawiły się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Ponadto, maturzyści musieli napisać dłuższą wypowiedź w języku hiszpańskim (200-250 słów). Ocena wypracowania stanowi 26 proc. wyniku sumarycznego z próbnego egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym. Punkty są przydzielane na podstawie treści, spójności i logiki wypowiedzi oraz poprawności zastosowanych środków językowych. W przypadku przekroczenia 300 słów, kompozycja tekstu nie będzie podlegać ocenie. Do matury z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym muszą podejść wszyscy uczniowie ostatnich klas szkół średnich, natomiast wybór dodatkowej matury na poziomie rozszerzonym nie jest obligatoryjny i zależy od decyzji ucznia.

Więcej o: