Matura próbna z CKE 2014/2015: ZA TYDZIEŃ egzamin z języków obcych nowożytnych!

17 grudnia uczniowie ostatnich klas szkół średnich zmierzą się z próbnym egzaminem z CKE z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, a kolejnego dnia (18 grudnia) odbędzie się próbny egzamin maturalny z CKE ze wszystkich przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. Arkusze i przykładowe odpowiedzi do matury próbnej z CKE 2014/2015 znajdziecie w serwisie Edulandia.pl

Jak będzie przebiegał próbny egzamin maturalny z CKE z języków obcych nowożytnych?

Próbna matura z CKE z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym potrwa 120 minut. W tej części egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Natomiast wybór egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowy i zależy od decyzji ucznia. Na rozwiązanie arkusza z poziomu rozszerzonego, uczniowie będą mieć 150 minut. Zgodnie z propozycją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, próbne egzaminy powinny odbyć się przed południem, a godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem powinna być zbliżona do warunków właściwej matury.

O przeprowadzeniu próbnego egzaminu maturalnego wnioskuje szkoła. Zasady, obowiązujące podczas próbnych egzaminów maturalnych, są zgodne z procedurami wyznaczonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dotyczącymi przebiegu i formy matury. Sprawdzian pomaga nie tylko zweryfikować wiedzę licealistów, ale też przygotować ich do realiów prawdziwego egzaminu, który odbędzie się w maju 2015 roku.

Czego można spodziewać się na próbnych egzaminach maturalnych z CKE z języków obcych nowożytnych 2014/2015?

Egzamin z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy dla każdego maturzysty, zarówno w części ustnej jak i pisemnej. W części pisemnej, uczniowie mogą dodatkowo wybrać pomiędzy dwoma poziomami egzaminu: jedynie podstawowym lub podstawowym i rozszerzonym. Matura z języka obcego nowożytnego ma zweryfikować wiedzę z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych w języku obcym nowożytnym.

Podobnie jak w ubiegłych latach, matura z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym sprawdzać będzie umiejętności rozumienia ze słuchu tekstów w języku obcym, na podstawie których maturzyści będą musieli odpowiedzieć na kilka pytań sprawdzających. Zadania będą miały formę zamkniętą, opierającą się na wyborze wielokrotnym, dobieraniu albo odpowiedziach typu: "prawda/fałsz". W części podstawowej nagranie audio potrwa ok. 20 minut, a w części rozszerzonej - ok. 25 minut. Nagrania zostaną odtworzone dwukrotnie. Zawierać będą również przerwy, przeznaczone na udzielenie odpowiedzi.

W kolejnej części arkusza maturalnego z języków obcych nowożytnych, uczeń będzie musiał odpowiedzieć na trzy lub cztery pytania na podstawie załączonych tekstów pisanych. Podobnie, jak poprzednio, zadania będą miały formę zamkniętą. Kolejne polecenia sprawdzą zaś znajomość środków językowych. Uczniowie będą musieli uzupełnić zdania lub krótkie teksty obcojęzycznymi strukturami leksykalno-gramatycznymi.

Ostatnie zadanie będzie polegało na napisaniu dłuższej wypowiedzi w języku obcym. W zależności od poziomu egzaminu maturalnego, tekst będzie miał inną formę. Na poziomie podstawowym, maturzyści napiszą tekst użytkowy, czyli: list w formie tradycyjnej lub elektronicznej albo wiadomość z bloga lub forum internetowego, o długości od 80 do 130 słów. Na poziomie rozszerzonym, będzie wymagany tekst argumentacyjny, czyli: list formalny, rozprawka albo artykuł publicystyczny, o długości od 200 do 250 słów. Wypracowanie zostanie ocenione na podstawie treści, spójności i logiki wypowiedzi oraz poprawności zastosowanych środków językowych.

Kiedy odbędą się próbne egzaminy maturalne z CKE?

Próbna matura z języków obcych nowożytnych z CKE na poziomie podstawowym to trzeci z cyklu egzaminów próbnych. 15 grudnia zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a kolejnego dnia (16 grudnia) - z matematyki na poziomie podstawowym. Próbne egzaminy maturalne z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym odbędą się 17 grudnia, zaś 18 grudnia odbędą się wszystkie próbne egzaminy maturalne z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Ostatniego dnia próbnej sesji egzaminacyjnej (19 grudnia), zostanie zorganizowana próbna matura z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) na poziomie podstawowym.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2014" bez tajemnic.

Więcej o: