Próbny egzamin gimnazjalny 2014/2015, zobacz klucze odpowiedzi i arkusze do próbnego egzaminu gimnazjalnego

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem sprawdzi wiedzę uczniów gimnazjum przed świąteczną przerwą. W nadchodzącym tygodniu, od 9 do 11 grudnia, trzecioklasiści napiszą próbny egzamin gimnazjalny przygotowany przez Wydawnictwo Operon. Zobacz odpowiedzi do próbnego egzaminu gimnazjalnego z Operonem.

Za nami próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015. Pod poniższymi linkami publikujemy arkusze i odpowiedzi do poszczególnych przedmiotów próbnego egzaminu gimnazjalnego 2014/2015

Próbny egzamin gimnazjalny - harmonogram

10 grudnia - część humanistyczna - Sprawdź arkusze i odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

11 grudnia - część matematyczno-przyrodnicza - Sprawdź arkusze i odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

11 listopada - język francuski, poziom podstawowy - Sprawdź arkusze i odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

11 listopada - język francuski, poziom rozszerzony - Sprawdź arkusze i odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

11 listopada - język rosyjski, poziom podstawowy - Sprawdź arkusze i odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

11 listopada - język rosyjski, poziom rozszerzony - Sprawdź arkusze i odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

12 listopada - języki angielski, poziom podstawowy - Sprawdź arkusze i odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

12 listopada - języki angielski, poziom rozszerzony - Sprawdź arkusze i odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

12 listopada - języki niemiecki, poziom podstawowy - Sprawdź arkusze i odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

12 listopada - języki niemiecki, poziom rozszerzony - Sprawdź arkusze i odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

Dyskutuj o egzaminie egimnazjalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Gimnazjalipsa" .

Część humanistyczna próbnego egzaminu gimnazjalnego

Część humanistyczna próbnego egzaminu gimnazjalnego zawiera pytania z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą. Całość trwa 150 minut.

Część matematyczno-przyrodnicza próbnego egzaminu gimnazjalnego

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych są zadaniami zamkniętymi. W nowej formie egzaminu gimnazjalnego jest mniej zadań z algorytmów i z umiejętności posługiwania się nimi. Pojawi się natomiast więcej zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Próbny egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej również trwa 150 minut.

Część językowa próbnego egzaminu gimnazjalnego

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Poziom podstawowy sprawdza wiedzę uczniów, którzy rozpoczęli naukę języka dopiero w gimnazjum. Z kolei poziom rozszerzony ma na celu sprawdzenie umiejętności osób, które kontynuują naukę języka zapoczątkowaną w szkole podstawowej. Każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do poziomu podstawowego. Część rozszerzona jest obowiązkowa dla gimnazjalistów, którzy uczyli się języka we wcześniejszych etapach edukacji. Każda część będzie trwała 60 minut

Czeka cię egzamin gimnazjalny? Zapisz się na bezpłatny newsletter dla gimnazjalistów!

Próbny egzamin gimnazjalny: szczegółowy wynik egzaminu

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy to odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej,

Wynik centylowy to zaokrąglony odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład

zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 65, dowie się, że 65 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on

lub niższy, a 35 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Próbny egzamin gimnazjalny: Z czym uczniowie mają największy problem podczas egzaminu gimnazjalnego?

W ubiegłym roku uczniom klas trzecich największy problem sprawiło napisanie rozprawki, która sprawdzała umiejętność w zakresie przeprowadzenia wywodu argumentacyjnego i przedstawienia go w sposób logicznie uporządkowany. Zdający uzyskali za to zadanie średnio 50 proc. punktów możliwych do zdobycia. O wiele łatwiejsze okazało się dla nich wyszukiwania w tekście informacji, zwłaszcza jeżeli były one podane wprost i odnosiły się do jednego utworu.

W części matematycznej gimnazjaliści nie mieli trudności z rozwiązaniem zadań sprawdzających umiejętność odczytywania, interpretacji, przetwarzania i wykorzystania informacji przedstawionych w formie wykresu lub diagramu. Okazało się jednak, że gimnazjaliści o wiele słabiej radzą sobie z zadaniami otwartymi, wymagającymi twórczego, niealgorytmicznego myślenia.

Angielski i niemiecki najpopularniejszy

Spośród języków obcych trzecioklasiści najczęściej wybierali język niemiecki i język angielski. Uczniowie dość dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność wyszukiwania informacji w tekstach pisanych i słuchanych, zwłaszcza jeśli informacja potrzebna do wykonania zadania wyrażona była w tekście i zadaniu tymi samymi lub bardzo zbliżonymi słowami. Trudniejsze były zadania sprawdzające znajomość podstawowych struktur gramatycznych niż te, których rozwiązanie wymagało znajomości leksyki.

Egzamin próbny ma na celu oswoić uczniów z prawdziwym egzaminem gimnazjalnym. Poza tym diagnoza wiadomości i umiejętności pokaże uczniom, nad czym muszą jeszcze popracować, by w przyszłości uzyskać zadowalający wyniki i dostać się do wybranej przez siebie szkoły średniej. Chociaż egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać, warto wyposażyć się w wiedzę i umiejętności, które z pewnością będą stanowić bazę podczas dalszej edukacji.

Najbardziej obawiam się egzaminu z ...
Więcej o: