Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015: ZA TYDZIEŃ (11.12) próbny egzamin z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym!

Już za tydzień, w czwartek (11 grudnia) o godzinie 9:00 uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych zmierzą się z próbnym egzaminem z Operonem 2014/2015 z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, a o godzinie 11:00 rozpocznie się część rozszerzona. Na rozwiązanie zadań z każdej części przeznaczono po 60 minut.

Harmonogram próbnego egzaminu gimnazjalnego z Operonem 2014/2015 w części językowej

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015 z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9:00, a na poziomie rozszerzonym - o godzinie 11:00. Na rozwiązanie zadań z każdej części egzaminu przeznaczono po 60 minut. Sprawdzian z części językowej ma sprawdzić umiejętności rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych, a także znajomość funkcji i środków językowych.

Do egzaminu z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym muszą podejść wszyscy uczniowie, natomiast rozszerzenie obowiązuje jedynie tych, którzy uczyli się wybranego języka obcego od szkoły podstawowej lub zadeklarowali chęć udziału w dodatkowej części. Gimnazjaliści mogli wybrać język egzaminacyjny spośród: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Sprawdzian z języków obcych nowożytnych kończy cykl próbnych egzaminów gimnazjalnych Operon 2013/2014.

Jakie zadania pojawią się na próbnym egzaminie gimnazjalnym z Operonem z języków obcych nowożytnych 2014/2015?

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015 z języka angielskiego rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 60 minut. Na poziomie podstawowym, uczniowie dwukrotnie wysłuchają ok. 10-minutowego nagrania w języku angielskim, na podstawie którego będą musieli rozwiązać cztery zadania zamknięte. Pozostałe polecenia na poziomie podstawowym, sprawdzą rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji i środków językowych. Wszystkie zadania na poziomie podstawowym będą miały formę zamkniętą, polegającą na dobieraniu, odpowiedziach typu: "prawda/fałsz" lub wielokrotnego wyboru.

Część rozszerzona rozpocznie się o godzinie 11:00 i podobnie, jak poprzednia - potrwa 60 minut. Na początku, gimnazjalistom dwukrotnie zostanie przedstawione ok. 12- minutowe nagranie, na podstawie którego uczniowie będą musieli rozwiązać dwa zadania. Pozostałe polecenia pozwolą sprawdzić rozumienie tekstów pisanych, a także znajomość i umiejętność zastosowania funkcji oraz środków językowych. W ostatnim, gimnazjaliści zmierzą się z krótką wypowiedzią pisemną (50-100 słów). Zadanie będzie oceniane na podstawie treści, spójności i logiki wypowiedzi, a także zakresu i poprawności zastosowanych środków językowych.

O próbnym egzaminie gimnazjalnym z Operonem

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem to cykliczny projekt, organizowany w polskich placówkach szkolnych, które zgłosiły chęć udziału w akcji. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne. Próbny sprawdzian ma nie tylko zweryfikować wiedzę gimnazjalistów (z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych oraz z języków obcych nowożytnych), ale też przygotować ich do realiów prawdziwego egzaminu, który odbędzie się w kwietniu 2015 roku. Zasady, obowiązujące podczas próbnych egzaminów gimnazjalnych z Operonem, są zgodne z procedurami wyznaczonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dotyczącymi przebiegu i formy egzaminu gimnazjalnego. Arkusze i klucze odpowiedzi są opracowywane przez ekspertów, stąd wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego można uznać za wiarygodne źródło informacji o wiedzy uczniów.

Więcej o: