Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015, część humanistyczna - zobacz arkusze i klucze odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem z części humanistycznej już za nami. Zobacz arkusze i klucze odpowiedzi do próbnego egzaminu gimnazjalnego z Operonem. Część humanistyczna próbnego egzaminu gimnazjalnego z Operonem to zadania z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi z próbnego egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej.

Edulandia_odpowiedziEdulandia_odpowiedzi Fot. wykonanie własne

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego z Operonem 2014/2015 z języka polskiego:

 

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015, język polski - ARKUSZE

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015, język polski - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

Oto arkusze i przykładowe odpowiedzi do historii i wiedzy o społeczeństwie:

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015, historia i wiedza o społeczeństwie - ARKUSZE

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015, historia i wiedza o społeczeństwie - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

Próbny egzamin gimnazjalny: co znalazło się w arkuszach próbnego egzaminu gimnazjalnego z Operonem 2014/2015?

Arkusz próbnego egzaminu gimnazjalnego z Operonem 2014/2015 zatytułowany "Zaczyna się dzień" zawierał w sobie fragment "Mitologii" Jana Parandowskiego. Na jej podstawie uczniowie musieli odpowiedzieć na kilka pytań - za każde mogli otrzymać po jednym punkcie.

Drugi tekst pochodził z książki Paulo Coelho: "Być jak płynąca rzeka". Na jego podstawie należało rozwiązać trzy zadania, za każde można było otrzymać jeden punkt. Trzeci tekst to fragment "Analizy kultury nastolatków" Natalii Wojciechowskiej, zaś czwartym tekstem był wiersz Wisławy Szymborskiej.

Ostatnie zadanie - dłuższe wypracowanie - polegało na napisaniu rozprawki. Należało uzasadnić stwierdzenie, że są ludzie, którzy swoimi działaniami niosą dobro innym. W argumentacji należało posłużyć się dwoma przykładami z literatury i jednym ze świata rzeczywistego.

Arkusz z historii i wiedzy o społeczeństwie zawierał pytania m.in. o wierzenia w starożytnym Egipcie, średniowieczne budownictwo, genealogię piastowską i sobory powszechne. Gimnazjaliści musieli również wykazać się podstawową wiedzą o obowiązującej konstytucji, NATO i misjach wojskowych. W arkuszu znalazły się również pytania o Giełdę Papierów Wartościowych oraz stawki podatkowe.

Baza egzaminów maturalnych z poprzednich lat!- Poćwicz przed egzaminem gimnazjalnym 2015!

MATERIAŁ PARTNERA Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem to jeden z elementów skutecznego, sprawdzonego, kompletnego i celowo skomponowanego przez Wydawnictwo Operon zestawu kroków i narzędzi dla nauczyciela i ucznia mającego na celu pomóc w przygotowaniach do egzaminu gimnazjalnego. Aby poznać wszystkie elementy programu Egzamin gimnazjalny z Operonem i rozpocząć przygotowania do egzaminu gimnazjalnego już dziś, wejdź na: www.gieldagimnazjalna/egzamingimnazjalny

Więcej o: