Próbny egzamin gimnazjalny 2014/2015 z Operonem, część humanistyczna próbnego egzaminu gimnazjalnego!

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015 rozpocznie się DZIŚ o godzinie 9. Gimnazjaliści rozwiążą arkusze z historii i wiedzy o społeczeństwie, a także z języka polskiego.

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015 - część humanistyczna

Dziś o godzinie 9 rozpocznie się próbny egzamin gimnazjalny 2014/2015 z przedmiotów humanistycznych. Gimnazjaliści rozwiążą wtedy zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie tej części arkusza przewidziano 60 minut. Po krótkiej przerwie, o godzinie 11, rozpocznie się druga część egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych - egzamin z języka polskiego. Ze względu na konieczność napisania dłuższej wypowiedzi, na drugą część egzaminu przewidziano 90 minut.

Egzamin gimnazjalny 2014 - co znalazło się w arkuszu?

Na egzaminie gimnazjalnym 2014 z historii i wiedzy o społeczeństwie znalazły się między innymi następujące zadania:

A) W którym słowniku sprawdzisz, jaki przymiotnik jest poprawnym uzupełnieniem zwrotu mieć ____orzech do zgryzienia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

b) Uzupełnij artykuł hasłowy tak, aby powstał związek frazeologiczny, którego znaczenie jest zgodne z podanym objaśnieniem. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Czytać __________ - domyślać się tego, co nie jest napisane lub nie zostało powiedziane wprost, wyraźnie.

c) Które zdjęcie wybrałabyś/wybrałbyś jako ilustrację do tekstu ŻYCIE WŚRÓD KSIĄŻEK? Uzasadnij swój wybór. W argumentacji odwołaj się do tekstu. Nie cytuj sformułowań z arkusza i nie oceniaj walorów artystycznych zdjęć.

W arkuszu z języka polskiego gimnazjaliści musieli rozwiązać zadania zamknięte, otwarte, a także napisać rozprawkę na temat:

Ciekawość - ułatwia czy utrudnia życie? Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz swoje stanowisko. Argumenty zilustruj przykładami z literatury.

Kiedy odbędą się kolejne próbne egzaminy gimnazjalne z Operonem?

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych otworzy tegoroczną edycję próbnych egzaminów gimnazjalnych. W środę (10.12) gimnazjaliści zmierzą się z zadaniami z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - o godzinie 9 rozpocznie się godzinny egzamin z przedmiotów przyrodniczych, a o godzinie 11 z matematyki.

W czwartek (11.12) gimnazjaliści rozwiążą zadania z języków obcych nowożytnych - gimnazjaliści mogą wybrać język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. O godzinie 9 odbędą się egzaminy na poziomie podstawowym, a o godzinie 11 na poziomie rozszerzonym.

Baza egzaminów maturalnych z poprzednich lat!- Poćwicz przed

egzaminem gimnazjalnym 2015!

Zdajesz w tym roku egzamin gimnazjalny? Bądź z nami na Facebooku! Gimnazjalipsa - najlepszy przyjaciel gimnazjalisty. Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi.

Więcej o: