Matura próbna z CKE 2014/2015: DZIŚ egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym!

Dziś uczniowie ostatnich klas szkół średnich zmierzą się z próbnym egzaminem z CKE z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym. Arkusze i przykładowe odpowiedzi do matury próbnej z CKE 2014/2015 znajdziecie w serwisie Edulandia.pl

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Ile czasu potrwa dzisiejszy próbny egzamin maturalny z CKE?

Dziś rozpocznie się próbna matura z CKE 2014/2015 z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym. Próbna matura z języka łacińskiego i kultury antycznej z CKE na poziomie podstawowym potrwa 180 minut.

Czego można spodziewać się na próbnym egzaminie maturalnym z CKE z języka łacińskiego i kultury antycznej 2014/2015?

Podobnie jak w ubiegłych latach matura z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym podzielona będzie na trzy części. Pierwsza część będzie sprawdzała znajomość ucznia w dziedzinie zasad gramatycznych języka łacińskiego. Drugą częścią jest przekład tekstu z łaciny na język polski. Ostatnim zadaniem będzie napisanie wypracowania na podany temat, korzystając z własnej wiedzy z historii.

Co znalazło się w arkuszu matury 2014 z języka łacińskiego i kultury antycznej?

Część I - Leksykalno-gramatyczna

W luki należało wpisać odpowiednie formy słów oraz zadecydować między prawdą a fałszem typów zdań. Należało także odnaleźć synonimy wywodzące się z języka łacińskiego.

Część II - Przekład tekstu

Przełożenie jednego z dwóch podanych tekstów.

Część III - Pisanie własnego tekstu

Temat: Starożytni wśród książek. Przedstaw rolę książki i biblioteki w życiu człowieka, uwzględniając podane materiały i własną wiedzę.

Baza egzaminów maturalnych z poprzednich lat!- Poćwicz przed zbliżającą się maturą 2014. Ćwiczenie czyni mistrza!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2014" bez tajemnic.

Więcej o: