Matura próbna z CKE 2014/2015: DZIŚ egzamin wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym!

Dziś uczniowie ostatnich klas szkół średnich zmierzą się z próbnym egzaminem z CKE z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Arkusze i przykładowe odpowiedzi do matury próbnej z CKE 2014/2015 znajdziecie w serwisie Edulandia.pl

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Ile czasu potrwa dzisiejszy próbny egzamin maturalny z CKE?

Dziś rozpocznie się próbna matura z CKE 2014/2015 z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Próbna matura z wiedzy o społeczeństwie z CKE na poziomie rozszerzonym potrwa 180 minut.

Czego można spodziewać się na próbnym egzaminie maturalnym z CKE z wiedzy o społeczeństwie 2014/2015?

Podobnie jak w ubiegłych latach matura z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym polegać będzie na przedstawieniu swojej wiedzy z polityki, historii i społeczeństwa w trzech częściach egzaminu. Na te części składają się kolejno - test, analiza materiałów źródłowych i wypracowanie. Wiedza obowiązująca ucznia dotyczyć ma nie tylko problemów w Polsce, ale także na całym świecie.

Co znalazło się w arkuszu matury 2014 z wiedzy o społeczeństwie?

Część I - Test

Pojawiły się między innymi pytania o: mniejszości etniczne w Polsce, ustroje i typy państw europejskich, kolegialne organy Sejmu RP, proces ustawodawczy w Polsce.

Część II - Analiza materiałów źródłowych

Pojawiły się takie dokumenty jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie Libii, konstytucja RP oraz mapy lub tabelki, które należy poddać analizie.

Część III - Wypracowanie

Temat 1. - Scharakteryzuj system ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz - odwołując się do przykładów dwóch państw - kwestię łamania praw i wolności człowieka w XXI wieku.

Temat 2. - Odwołując się do unormowań prawnych oraz przemian sceny politycznej, scharakteryzuj polski system partyjny w XXI wieku.

Baza egzaminów maturalnych z poprzednich lat!- Poćwicz przed zbliżającą się maturą 2014. Ćwiczenie czyni mistrza!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2014" bez tajemnic.

Więcej o: