Próbna matura z Operonem, język polski, poziom podstawowy. Zobacz ARKUSZE I KLUCZ ODPOWIEDZI do próbnej matury z języka polskiego.

Próbna matura z języka polskiego już za nami. Zobacz arkusze i klucze odpowiedzi próbnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Matura próbna, język polski, odpowiedzi: oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do próbnej matury z Operonem 2014/2015 z języka polskiego na poziomie podstawowym! Sprawdź swoje odpowiedzi!

 

Matura próbna z Operonem 2014/2015, język polski, poziom podstawowy - ARKUSZE

 

Matura próbna z Operonem 2014/2015, język polski, poziom podstawowy - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

 

Matura próbna z Operonem 2014/2015, język polski (STARA MATURA), poziom podstawowy - ARKUSZE

 

Matura próbna z Operonem 2014/2015, język polski (STARA MATURA), poziom podstawowy - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

 

Ile czasu trwał próbny egzamin maturalny z języka polskiego?

Próbny egzamin maturalny z Operonem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się o godzinie 9.00 i trwał 170 minut. W tym czasie uczniowie musieli rozwiązać zadania odnoszące się do podanego tekstu, a także napisać dłuższy tekst na jeden z dwóch podanych w arkuszu tematów.

Tematy "nowej matury":

Temat 1. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2. Emigracja - tragiczna konieczność czy szansa? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, analizując podany fragment Lalki. Odwołaj się również do całości utworu i innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Tematy "starej matury":

Temat 1. Rola żon w życiu bohaterów literackich. Analizując i interpretując podane fragmenty, przedstaw postawę bohaterów oraz ich wzajemne relacje. Wykorzystaj znajomość tekstów, aby określić, jaki wpływ miały kobiety na życie swoich mężów.

Temat 2.

Starość jako doświadczenie człowieka. Omów temat, porównując wiersz Juliana Tuwima Staruszkowie i fragment powieści Zofii Nałkowskiej

Granica . Zwróć uwagę na prezentowaną przez bohaterów postawę wobec życia.

MATERIAŁ PARTNERA Próbna Matura z Operonem to jeden z elementów skutecznego, sprawdzonego, kompletnego i celowo skomponowanego przez Wydawnictwo Operon zestawu kroków i narzędzi dla nauczyciela i ucznia mającego na celu pomóc w przygotowaniach do matury. Aby poznać wszystkie elementy programu Matura z Operonem i rozpocząć przygotowania do matury już dziś, wejdź na: www.gieldamaturalna/matura

Więcej o: