Zadania z zakresu kształcenia językowego oparte na tekstach literackich, popularnonaukowych i publicystycznych - informacje praktyczne

Zadania z zakresu kształcenia językowego oparte na tekstach literackich, popularnonaukowych i publicystycznych to jeden z trzech typów zestawów zadań, które można wylosować na maturze ustnej z języka polskiego. Może w nim się pojawić tekst literacki lub tekst o języku. Ważne jest odniesienie się do własnych doświadczeń.

Każdy zestaw egzaminacyjny składa się z:

1. Polecenia:

a) zawiera ono zdanie określające temat wypowiedzi,

b) zdanie z czasownikiem: rozważ, zanalizuj, wskaż, wyjaśnij, uzasadnij, omów oraz informuje do jakich kontekstów należy się odwołać.

2. Tekstu literackiego (np. poetycki, fragment prozy lub dramatu) lub tekstu o języku (np. artykułu prasowego, wywiadu prasowego, fragmentu tekstu naukowego lub popularnonaukowego), które są podstawą wypowiedzi monologicznej.

Uczeń będzie musiał odnieść się w swojej wypowiedzi do teksu podanego w zestawie oraz do innych tekstów kultury. Należy pamiętać, że w poleceniu podane będzie do ilu takich tekstów należy się odnieść - jednego lub kilku.

Czym są teksty kultury?

Takie teksty to na przykład:

a) film

b) reklama

c) kabaret

d) tekst internetowy

e) instrukcja

f) SMS

g) zapowiedź wydawnicza

h) zwiastun filmowy

Własne doświadczenia

Ten zestaw egzaminacyjny nakazuje odnieść do własnych doświadczeń, z których należy wyciągnąć wnioski dotyczące zjawisk językowych i procesów komunikacyjnych w różnych sytuacjach.

Więcej o: