Zadania z nowej matury

Czego mogą spodziewać się uczniowie szkół, w których realizowana jest nowa podstawa programowa (głównie licea), przystępujący do egzaminu maturalnego w2015 roku?

Na poziomie podstawowym (obowiązkowym dla wszystkich zdających) zachowana zostaje dotychczasowa struktura i forma tego egzaminu. Zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny zawierający 20-30 zadań zamkniętych, 5-10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi, 3-5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi. W nowym egzaminie na tym poziomie zmienia się zatem tylko zakres pojęć sprawdzanych w jego trakcie oraz zwiększony zostaje nacisk na samodzielność myślenia zdającego, co wynika ze zmian w podstawie programowej. Czas trwania egzaminu - 170 minut.

Matematyka - poziom rozszerzony

Istotna zmiana następuje natomiast w strukturze egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Do 2015 roku arkusz egzaminacyjny zawierał 10-15 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Gdy otworzymy informator z opisem nowego egzaminu na tym poziomie, zobaczymy zupełnie nową formę arkusza. Składają się na niego zadania czterech typów. Podobnie jak w arkuszu dla poziomu podstawowego pierwszy typ to zadania zamknięte wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. Intencją autorów koncepcji arkusza jest wykorzystanie tego typu zadań do diagnozy opanowania przez zdającego elementarnych treści i umiejętności wynikających z nowej podstawy programowej. Drugi rodzaj zadań jest nowością w polskim systemie egzaminacyjnym.

Są to zadania otwarte z kodowaną odpowiedzią (zdający udziela odpowiedzi, wpisując wynik do odpowiedniej tabeli, ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź). Wprowadzenie tej formy diagnozy umiejętności zdających jest efektem uwzględnienia postulatów przedstawicieli wyższych uczelni i wielu nauczycieli praktyków, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na drastyczny spadek umiejętności rachunkowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Błędy jakie popełniają zdający

Pomimo możliwości korzystania na egzaminie z kalkulatora zdający popełniają wiele błędów w obliczeniach. Zastosowanie w arkuszu zadań z kodowaną odpowiedzią ma wskazać na potrzebę i wymusić doskonalenie umiejętności zdających w tym zakresie. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi zamykają listę typów zadań budujących arkusz egzaminacyjny. Czas trwania egzaminu na poziomie rozszerzonym to 180 minut. Absolwenci szkół, w których realizowana jest "stara" podstawa programowa (głównie techników), będą zdawać najbliższy egzamin maturalny według dotychczasowych zasad. W efekcie w maju 2015 roku przeprowadzane będą egzaminy maturalne w dwóch różnych wersjach. Poniżej kilka charakterystycznych dla nowej formuły egzaminu zadań, najpierw dla poziomu podstawowego, następnie dla poziomu rozszerzonego - z krótkim komentarzem. Na zakończenie proponuję próbny miniegzamin, oddzielnie na obu poziomach.

Pobierz zadania, część I- Matura 2015, matematyka

Pobierz zadania, część II - Matura 2015, matematyka

Więcej o: