Jan Paweł II - 36 lat od momentu wyboru Karola Wojtyły na papieża

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) to jedna z najważniejszych postaci w najnowszej historii Polski, człowiek, który w znacznej mierze przyczynił się do przemian ustrojowych, które nastąpiły, a zarazem jedyny papież-Polak w historii.

Wczesna młodość

Karol Wojtyła, syn Emilii i Karola urodził się 18 maja 1920 roku. Jego ojciec był wojskowym urzędnikiem, matka dorabiała jako szwaczka zajmując się również dziećmi. Karol miał siostrę Olgę (zmarła wkrótce po narodzinach) i brata Edmunda, który w przyszłości został lekarzem, jednak zmarł w wieku 26 lat. Również matka Karola zmarła wcześnie, gdy ten miał zaledwie 9 lat.

Młody Karol był ministrantem, interesował się również teatrem (należał do kółka teatralnego) i sportem (szczególnie piłką nożną i jazdą na nartach).

Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak wojna uniemożliwiła mu kontynuowanie nauki, dopiero w 1942 roku wstąpił do tajnego seminarium w Krakowie.

Ksiądz, biskup, papież

Rok po zakończeniu wojny Karol Wojtyła został wyświęcony na księdza, po czym wyjechał do Rzymu by kontynuować tam studia, w 1948 roku otrzymał tytuł doktora. W 1953 roku Karol Wojtyła miał uzyskać tytuł doktora habilitowanego, jednak nie uzyskał go z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty.

W 1958 roku Karol Wojtyła został mianowany biskupem, w 1964 roku arcybiskupem, a 1967 roku kardynałem.

16 października 1978, po śmierci Jana Pawła I Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Był pierwszy w historii papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach papieżem, który nie był Włochem.

Jan Paweł II

Wieloletni pontyfikat Jana Pawła II obfitował w pielgrzymki, których odbył ponad 100. Papież był także autorem licznych encyklik m.in. Redemptor hominis, Dives in misericordia, Laborem exercens,

Warto również przypomnieć słynne zdanie z pierwszej pielgrzymki do Polski, które przeszło do historii: "Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"

Ciekawostki:

- Jan Paweł II to papież, który odbył najwięcej podróży zagranicznych,

- Jan Paweł II wyniósł na ołtarze najwięcej osób,

- proces beatyfikacyjny Jana Pawła II był jednym z najkrótszych w historii Kościoła,

- Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził Biały Dom.

Więcej o: