Coach dla studenta

Jedynie 1/3 studentów w Polsce jest przekonana, że obowiązkowy program studiów i praktyk przygotowuje ich do przyszłej pracy zawodowej. Z pomocą w rozwoju tzw. umiejętności miękkich, jak komunikacja, rozwiązywanie problemów, określanie celów życiowych coraz częściej przychodzi specjalny doradca-coach.

Zgodnie z wynikami badań Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami 58% studentów uczelni wyższych w kraju obawia się wejścia na rynek pracy 1 . Ponad 34% z nich uważa, że programowe zajęcia i praktyki w sposób niewystarczający przygotowują ich do podjęcia pierwszej pracy. Ponad 2/3 studentów potwierdza, że zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną, ale jednocześnie blisko 40% jest przekonanych, że po uzyskaniu dyplomu wciąż brakuje im wiedzy praktycznej. Co czwarty student uważa, że uczelnia wyższa nie pomogła mu zdobyć kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność czy umiejętność pracy w zespole.

Instytucja coacha od lat funkcjonuje z powodzeniem na holenderskim Uniwersytecie w Maastricht. Do dyspozycji studentów jest zespół specjalistów, którzy mają za zadanie wspierać młodych ludzi, tak aby jak najefektywniej wykorzystali okres swojej nauki. Na bezpłatnych spotkaniach z doradcą student ma okazję zastanowić się nad wyborem przedmiotów akademickich oraz poszukać możliwości rozwoju poza uczelnią.

- "Obserwujemy, że młodzi ludzie często nie wiedzą, co dokładnie chcieliby robić po ukończeniu danego kierunku studiów. Pojawiają się pytania: Czy znajdę pracę? Czy sobie w niej poradzę? Czy ta praca da mi satysfakcję? Ważne jest, aby pomóc studentom zdecydować, jaki cel chcą osiągnąć po otrzymaniu dyplomu i skupić się na dążeniu do niego" - mówi Nadia Hagen z działu marketingu i komunikacji Uniwersytetu w Maastricht.

Student advisor

Doradca zawodowy jest dostępny bez ograniczeń dla każdego studenta Uniwersytetu w Maastricht od początku nauki. Na każdym wydziale pracuje co najmniej jeden specjalista, tzw.student advisor . Doradcy posiadają wiedzę na temat technik coachingu i są przygotowani, by pomagać młodym ludziom w odkryciu swoich mocnych stron, precyzowaniu planów na przyszłość, postanowieniu, w którym kierunku warto dalej się rozwijać. Spotkania mogą ułatwić trudne decyzje, takie jak wybór studiów drugiego stopnia, ułożenie planu przedmiotów akademickich czy zajęć nieobowiązkowych. Aby jak najlepiej przygotować się do wymarzonej pracy student wraz z doradcą ma okazję zastanowić się nad możliwościami oferowanymi przez uczelnię i jej otoczenie, np. stażem, udziałem w projektach stowarzyszeń studenckich, wyjazdem w ramach wymiany.

- "Jesteśmy po to, by wspierać studentów w każdej sytuacji. Może do nas zgłosić się nie tylko osoba, która zastanawia się nad swoją przyszłością i nie wie, jakie przedmioty wybierać, ale również każdy potrzebujący rozmowy w sprawach prywatnych. Reagujemy, gdy widzimy, że student ma słabsze wyniki w nauce. Wtedy zapraszamy go na spotkanie i staramy się znaleźć rozwiązane problemu" - tłumaczy Joey Mak, doradca zawodowy w School of Business and Economics Uniwersytetu w Maastricht.

Badania losów absolwentów prowadzone przez uczelnię pokazują, że blisko 100% osób z dyplomem Uniwersytetu w Maastricht posiada płatną pracę 2 . Są oni doceniani na rynku ze względu na cenne umiejętności, takie jak asertywność, niezależność i kreatywność. Potrafią analizować złożone problemy, wyszukiwać informacje, prowadzić dyskusje, wyrażać własne poglądy, stawiać sobie cele i do nich dążyć.

Poznaj uczelnię na warszawskich targach Master and More

Uniwersytet w Maastricht to holenderska uczelnia o międzynarodowym charakterze, gdzie większość kierunków prowadzona jest w języku angielskim. Edukacja odbywa się według nowoczesnej metody Problem Based Learning, w której studenci na podstawie otrzymanych materiałów samodzielnie przygotowują się do zajęć, a następnie dyskutują o danym problemie w kilkunastoosobowych grupach. Uczelnia od lat zajmuje wysokie pozycje w międzynarodowych rankingach.

W prestiżowej klasyfikacji Times Higher Education znalazła się wśród 100 najlepszych uniwersytetów świata. Zdobyła również 6. miejsce w rankingu brytyjskiego dziennika dotyczącym uczelni młodszych niż 50 lat . Jako międzynarodowe centrum akademickie przyciąga chętnych z całego świata, a blisko 50% studentów i połowa kadry to osoby spoza Holandii. W roku 2014/2015 roczne czesne wyniesie niecałe 8 000 zł rocznie (1,906 euro). Studenci z Polski i innych krajów Europy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci pożyczki studenckiej.

Uczelnia będzie jednym z wystawców targów Master and More w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki 28 października 2014 r. w godzinach 10 - 16. Podczas targów będzie można porozmawiać ze studentami i przedstawicielami Uniwersytetu w Maastricht.