Konkurs "Ekosfera w mojej miejscowości"

Konkurs "Ekosfera w mojej miejscowości" skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całym kraju.

Konkurs polega na:

a. znalezieniu miejsca w swojej miejscowości, które może zostać potencjalnym POI

(POI - Points Of Interest). Potencjalnymi POI są miejsca lub budynki, które są niezagospodarowane, zniszczone, zaniedbane a posiadają potencjał do tego, aby stać się miejscami, które mają znaczenie dla lokalnego środowiska naturalnego lub mogą mieć wpływ na zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców danej miejscowości na temat ekologii, zachowań proekologicznych i ich znaczenia dla jakości życia.

b. zaprojektowaniu nowego, przyjaznego miastu i środowisku naturalnemu, wyglądu potencjalnego POI np. przy użyciu programów graficznych, rysunków, obrazów, programów komputerowych itd. (technika i forma dowolna).

c. opisaniu, jakie znaczenie może mieć potencjalne POI dla lokalnego środowiska naturalnego, ochrony przyrody lub dla zwiększenia poziomu świadomości mieszkańców danej miejscowości na temat ekologii, zachowań proekologicznych i ich znaczenia dla jakości życia. Opis może zawierać zdjęcia, rysunki, grafiki, wizualizacje itd. Każdą szkołę, która zgłosi się do konkursu będzie reprezentować Szkolny Zespół Konkursowy złożony z uczniów i opiekuna, który będzie koordynował działania Szkolnego Zespołu Konkursowego.

Dla trzech najlepszych szkół zaplanowano nagrody rzeczowe:

- I miejsce - urządzenie multimedialne/audiowizualne,

- II miejsce - zestaw urządzeń do doświadczeń przyrodniczych,

- III miejsce - zestaw atlasów przyrodniczych/geograficznych.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: ekosfera@drabina.org

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 1 października 2014 r. do 30 listopada 2014 r. na adres mailowy ekosfera@drabina.orglub przesyłką pocztową na adres:

FUNDACJA DRABINA ROZWOJU

ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa

Więcej informacji na stronie: www.twojaekosfera.pl w zakładce "szkoła"

Więcej o: