NIK: Blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników została niewykorzystana

Pomoc nie dotarła do wszystkich uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ponieważ gminy nieskutecznie informowały o możliwości uzyskania wsparcia a proces ubiegania się o pomoc był nadmiernie zbiurokratyzowany - ocenia Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym dziś raporcie.

Wykorzystana jedynie połowa środków

Jak informuje NIK mimo zdiagnozowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej potrzeb społecznych (w oparciu o dane nadesłane przez wojewodów i ministrów), to jednaj w 2012 roku ze wsparcia skorzystało jedynie 60% uprawionych, zaś w ubiegłym roku 67%.

Skąd ten problem? Wnioski kontrolne NIK na podstawie kontroli w województwie świętokrzyskim są jasne: zawinił zbędny formalizm, który zmuszał rodziców do spełnienia więcej, niż jednego (wymaganego) kryterium. Jednocześnie zbyt krótki czas, który był wyznaczony na skompletowanie wymaganej dokumentacji sprawiał, że rodzice nie byli w stanie zdążyć z zebraniem dokumentów.

embed

Niektórzy uczniowie automatycznie wykluczeni

Jak informuje NIK: "Obniżenie skuteczności pomocy w skali ogólnopolskiej wynikało jednak także z przyjętych w rządowym programie rozwiązań, które automatycznie wyłączyły część uczniów z grupy uprawnionych do uzyskania wsparcia. Np. w programie na rok 2012 ograniczono możliwość korzystania z dofinansowania przez tych uczniów z klas pierwszych szkół podstawowych, którzy pochodzili z zamożniejszych rodzin wielodzietnych."

Jak komentuje rzecznik NIK Paweł Biedziak: "Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło środki na realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" w wysokości umożliwiającej zaspokojenie szacowanych potrzeb. Choć wsparcia udzielono niemal wszystkim rodzinom, które złożyły wnioski o pomoc, to niestety blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych pozostała niewykorzystana

embed

Program "Wyprawka szkolna" do poprawy

Ministerstwo Edukacji Narodowej z roku na rok poprawiało funkcjonujący program "Wyprawka szkolna" i zmiany te zostały pozytywnie ocenione przez MIK.

Główne zmiany to podwyższenie podstawy obliczania dochodu,

włączenie do programu w 2013 roku uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniami umysłowymi w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także podmieniono kwoty dofinansowania do podręczników dla wszystkich grup uczniów.

Więcej o: