SGH z prestiżowymi akredytacjami ACCA

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała prestiżowe akredytacje studiów I i II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość przyznane przez ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Przyznane akredytacje potwierdzają wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania i gwarantują odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę studiów przypadków na zajęciach.

Prestiżowe wyróżnienie

Program akredytacji ACCA jest przeznaczony dla specjalności, ścieżek lub programów mających ambicje kształcenia przyszłych specjalistów z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości i rozwijania umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce biznesowej. Korzyści z wdrożenia akredytacji są trójstronne - absolwenci akredytowanych specjalności będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, pracodawcy zyskają dostęp do bardziej wykwalifikowanej kadry, a uczelnie dostosują swoje programy nauczania do oczekiwań rynku poszerzając wiedzę akademicką o praktyczne umiejętności.

Status Akredytowanego Programu ACCA (ACCA Accredited Programme) został przyznany w wyniku szczegółowej analizy sylabusa studiów oraz metod egzaminowania:

- Podstawa programowa nauczania akredytowana przez ACCA musi przynajmniej w 80 proc. pokrywać się z wymaganiami określonymi w sylabusie ACCA.

- Egzamin sprawdzający wiedzę z danego przedmiotu musi być porównywalny zarówno w formie, jak i w treści do egzaminów ACCA (musi trwać minimum trzy godziny i opierać się na studiach przypadków).

Korzyści dla studentów

Akredytacje przekładają się również na wymierne korzyści dla studentów - zaliczając przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowe, cenne zwolnienia z egzaminów ACCA:

- Absolwenci wszystkich kierunków Finanse i Rachunkowość w Polsce z zasady otrzymują 4 zwolnienia z egzaminów F1 do F4 na poziomie Fundamentals.

- Dodatkowo w Szkole Głównej Handlowej na studiach I stopnia zyskują zwolnienia z egzaminów F5, F6 i F7, a na studiach II stopnia - F5, F7 i F8.

W praktyce oznacza to, że po ukończeniu studiów I i II stopnia absolwenci łącznie otrzymują 8 zwolnień na 9 możliwych i opuszczają mury uczelni wyposażeni w zarówno wiedzę, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pierwszej pracy w finansach. Dzięki temu dla pracodawców stają się wartościowymi kandydatami, a rozpoczęta jeszcze na studiach kwalifikacja ACCA staje się atutem w rekrutacji z możliwością jej kontynuowania przy wsparciu pracodawcy.

-"Akredytacja ACCA dla kierunku finanse i rachunkowość oznacza dla naszych studentów możliwość uzyskania zwolnień z egzaminów prowadzących do zdobycia cenionej kwalifikacji. To znacząco zwiększa atrakcyjność oferty studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Akredytacja ta dowodzi, iż uczelnia umiejętnie prowadzi politykę dostosowania do zmieniających się realiów rynku pracy, na którym występuje rosnący popyt na wysoko wykwalifikowanych specjalistów" - powiedział prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ds. dydaktyki i studentów.

 

-"Studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oczekują możliwości pozyskania dodatkowych umiejętności poświadczonych branżowymi certyfikatami, a kwalifikacja ACCA jest przepustką do kariery w świecie finansów i rachunkowości" - dodał.

-"Przyznana akredytacja to kolejny ważny krok na drodze wieloletniego partnerstwa wiodącej uczelni ekonomicznej w Polsce i ACCA i stanowi cenne uzupełnienie istniejącego kierunku studiów Finance and Accounting, prowadzonego wspólnie z EY Academy of Business. Dzięki niej jeszcze szersza grupa studentów zyska możliwość zdobywania czołowej kwalifikacji dla finansistów jeszcze w trakcie studiów" - skomentowała Magdalena Hernandez, Dyrektor Zarządzająca ACCA Emerging Europe.

Więcej o: