Historia sztuki - informacje o maturze 2015

Od nowego roku szkolnego egzamin maturalny z historii sztuki można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Podobnie jak inne przedmioty dodatkowe, jego wynik nie warunkuje zdania egzaminu maturalnego (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający nie stawił się na egzaminie, a był to jego jedyny egzamin dodatkowy, albo kiedy egzamin zdającego został unieważniony).

Co sprawdzi egzamin maturalny?

Matura z historii sztuki ma na celu sprawdzenie:

- wiadomości o dziełach sztuki oraz umiejętności odbioru dzieł i wykorzystania zawartych w nich informacji,

- umiejętności analizowania i interpretacji wytworów kultury (dzieł i tekstów na temat sztuki),

- umiejętności tworzenia wypowiedzi na temat sztuki

Jak wyglądać będzie arkusz maturalny?

Arkusz maturalny z historii sztuki będzie składał się z trzech części:

1. rozwiązywanie zadań otwartych i zamkniętych, które sprawdzą wiedzę z zakresu epok, stylów, dzieł sztuki, artystów, terminologii.

2. analizowanie i opisywanie dzieł sztuki

3. napisanie wypracowania na jeden z dwóch wybranych tematów

Jak oceniany będzie egzamin?

W każdym zadaniu zamkniętym można otrzymać 1 punkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi. W zadaniach otwartych skala waha między 0 - 8 punktów. Nie przyznaje się połówek punktu. Przy ocenie wypracowania uwzględnia się treść wypowiedzi, posługiwanie się terminologią, uporządkowanie treści oraz język i estetykę.

Kompas zawodowy - sprawdź, jaka praca będzie dla Ciebie najlepsza!