Co zdawać na maturze by dostać się na wymarzony kierunek?

Choć ostateczny termin składania deklaracji maturalnych upłynie dopiero zimą, warto od września zwrócić większą uwagę na te przedmioty, które mogą przydać się podczas rekrutacji na wymarzone studia.

Obowiązkowo język polski i język obcy

Na niemalże każdym kierunku studiów na wszystkich uczelniach w postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę egzaminy z języka polskiego i języka obcego. Dodatkowo, na Uniwersytecie Warszawskim liczy się wynik z matury z matematyki. Do obowiązkowych przedmiotów maturalnych należy porządnie się przygotować, ponieważ mogą pomóc w dostaniu się na wymarzony kierunek studiów. Każda szkoła wyższa ma indywidualne przeliczniki egzaminów z języków polskiego i obcych - i należy się z nimi dokładnie zapoznać.

Opłacalne historia i wos

Zdawanie historii na maturze jest przepustką do podjęcia studiów na każdym kierunku humanistycznym.

Obowiązkowo trzeba zdać egzamin maturalny z historii, jeżeli chce się dostać na historię na UW i Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na prawo na UJ. Przykładowo kandydaci na prawo na UW mogą wybrać poza historią WOS, geografię, filozofię albo język łaciński, a na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wybiera się pomiędzy historią, a matematyką.

Równie co historię "opłaca się" zdawać na maturze wiedzę o społeczeństwie. WOS jest równie częstym przedmiotem fakultatywnym, który umożliwia podjęcie studiów humanistycznych. Pojawia się w rekrutacji w niemalże każdym kierunku na wszystkich uczelniach.

Nauki ścisłe przyrodnicze

Jeżeli twoją mocną stroną poza językami są przedmioty ścisłe przyrodnicze, masz szansę dostać się na kierunki humanistyczne. Zdawanie geografii jest przepustką na wiele kierunków, m.in. na socjologię, dziennikarstwo, europeistykę, kulturoznawstwo. Biologia umożliwi ci podjęcie studiów filozoficznych, psychologicznych oraz pedagogicznych, a fizyka i astronomia filozofię i psychologię. Egzamin z chemii liczy się przy rekrutacji na psychologię i na niektórych uczelniach filozofię (UW, UAM).

Przedmioty matematyczne

Wynik egzaminu z matematyki jest zawsze brany pod uwagę na Uniwersytecie Warszawskim. Poza tym, przykładowo na Uniwersytecie Jagiellońskim matematyka może być wliczana do wyniku rekrutacyjnego na takich kierunkach jak: socjologia, europeistyka, filozofia, psychologia, prawo.

Informatyka jest przepustką na kierunki: dziennikarstwo, europeistyka, politologia na UW oraz psychologia na UJ.

Egzaminy z muzyki i sztuki

Historia sztuki i historia muzyki są egzaminami fakultatywnymi, które umożliwią ci podjęcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach historia sztuki, europeistyka i kulturoznawstwo. Na UJ oraz UAM są przepustkami na kierunki filologia polska, historia, historia sztuki, a także psychologia.

Egzamin z wiedzy o tańcu umożliwi studia historia sztuki, politologia oraz kulturoznawstwo na UW.

Lingua Latina

Jeżeli chcesz zdawać egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej, będziesz mógł podjąć studia na kierunkach filologia polska, filozofia i historia na UJ, a także historia sztuki, europeistyka, kulturoznawstwo i prawo na UW.

Językoznawcy

Jeżeli chcesz dostać się na kierunek filologiczny, najczęściej największą wagę ma egzamin z języka angielskiego, a dodatkowe punkty dostaje się za egzaminy z języków obcych, których dotyczą studia, i tak na iberystyce dodatkowe punkty otrzymuje się za egzamin z języka hiszpańskiego. Na niektórych uczelniach punkty zdobywa się także z egzaminów z innych języków obcych.

Więcej o: