Letnie Międzynarodowe Kursy Grafiki i Tkaniny Artystycznej

W trakcie Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej - Printmaking And Textile Art. (PATA) Łódź 2014 uczestnicy warsztatów będą mieli okazję rozwinąć umiejętności w dziedzinach grafiki i tkaniny artystycznej oraz uczyć się od doświadczonych artystów

Warsztaty artystów

PATA jest przeznaczona zarówno dla debiutantów, jak i dla artystów z doświadczeniem. Celem kursów jest rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych postaw twórczych w dziedzinach grafiki i tkaniny artystycznej.

Warsztaty będą prezentowały tradycyjne techniki w połączeniu z innowacyjnymi technologiami. Uczestnicy będą mieli dostęp do świetnie wyposażonych pracowni Katedry Grafiki Warsztatowej, Katedry Tkaniny oraz Katedry Druku na Tkaninie. Warsztaty uświetnią znane osobistości ze świata sztuki.

Druga edycja kursów

Kursy organizowane są po raz drugi we współpracy z Międzynarodowym Centrum Sztuki KAUS Urbino. Rok temu w warsztatach wzięło udział 25 uczestników, w tym roku zgłoszonych zostało 66 osób z całego świata, m.in. z Włoch, Niemiec, Kanady, Chin, USA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Luksemburga, Norwegii i Islandii.

Grafik kursów Grafika artystyczna lipiec/sierpień 2014

Kurs 1: 17 - 30 lipca 2014 Techniki druku wypukłego Prof. Dariusz Kaca - kierownik Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej

Kurs 2: 17 - 30 lipca 2014 Techniki wklęsłodrukowe Prof. Krzysztof Wawrzyniak - kierownik Pracowni Technik Wklęsłodrukowych

Kurs 3 : 17 - 30 lipca 2014 Techniki litograficzne Prof. Witold Warzywoda - kierownik Pracowni Technik Litograficznych

Kurs 4: 17 - 30 lipca 2014 Techniki łączone Prof. Sławomir Ćwiek - kierownik Pracowni Technik Łączonych

Kurs 5: 4 - 15 sierpnia 2014 Ryt w tekturze - technika addytywna i subtraktywna Prof. José Manuel Guillén Ramón - Kierownik Pracowni Technik Wklęsłodrukowych i Litografii na Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki w Walencji w Hiszpanii

Tkanina artystyczna lipiec/sierpień 2014

Kurs 1: 17 - 30 lipca 2014 Tkanina artystyczna Prof. Zygmunt Łukasiewicz - instruktor w Katedrze Tkaniny

Kurs 2: 17 - 30 lipca 2014 Druk na tkaninie Prof. Krystyna Czajkowska - kierownik Pracowni Druku na Tkaninie

Kurs 3: 4 - 15 sierpnia 2014 Farbowanie i tworzenie wzoru za pomocą barwników naturalnych w procesie tkania ikatu osnowowego Prof. Wendy Weiss - Kierownik Pracowni Textile Design na University of Nebraska-Lincoln, USA

Więcej informacji pod adresem http://pata.asp.lodz.pl