Kto został Pracodawcą Jutra? Konkurs rozstrzygnięty!

Dobiegła końca II edycja konkursu Pracodawca Jutra organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami (PSZK). Laureatami konkursu zostały przedsiębiorstwa realizujące przemyślane działania na rzecz przygotowania młodych osób do wejścia na rynek pracy.

Konkurs Pracodawca Jutra ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk przedsiębiorstw w zakresie współpracy z edukacją poprzez wyłonienie i wyróżnienie odpowiedzialnych społecznie firm, które dbają o edukację praktyczną uczniów i studentów. Wśród nagrodzonych znalazły się zarówno duże, jak i małe i średnie firmy, co pokazuje skalę rozwoju działań biznesu na rzecz edukacji.

Tegoroczni laureaci

- "W konkursie "Pracodawca Jutra" zostali nagrodzeni pracodawcy, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do uczniów, studentów i absolwentów. Brano przy tym pod uwagę kompleksowość działań i ich wysoki poziom merytoryczny, tj. taki, który umożliwia młodym ludziom zdobycie poszukiwanych przez pracodawców kompetencji. Bardzo ważne było również, czy oferowane działania wpisują się w strategię danej organizacji i czy przynoszą jej korzyści, np. w postaci rozpoznawalnej marki pracodawcy. Mamy nadzieję, że tytuł Pracodawcy Jutra przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania młodych ludzi pracą w nagrodzonych firmach" - mówi prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak.

Animex Food, ArcelorMittal Poland, Famot Pleszew, Fluor, JCommerce, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska, KGHM Polska Miedź, Krajowy Rejestr Długów, Sabre - to tegoroczni Pracodawcy Jutra. Oprócz 9 nagród w konkursie przyznano trzy wyróżnienia: dla firm: Sitech, Techland oraz WIKA Polska.

- "Inicjatywy laureatów docenione przez kapitułę konkursu pokazują, że pracodawcy są coraz bardziej świadomi konieczności współpracy z placówkami edukacyjnymi. Wiele zgłoszeń wpłynęło od przedsiębiorców z sektora MŚP, co potwierdza tezę, że inwestycja w kształcenie praktyczne młodego pokolenia jest możliwa niezależnie od wielkości organizacji" - komentuje Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

Zgłosiło się ponad 100 firm

Organizatorzy konkursu podkreślają, że do II edycji zgłosiło się ponad 100 firm, co potwierdza rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw działaniami employer brandingowymi skierowanymi od uczniów, studentów i absolwentów. To również dowód na to, że coraz więcej pracodawców dostrzega problem niedopasowania kompetencyjnego i aktywnie działa na rzecz jego ograniczenia.

Więcej o: