Jaka będzie nowa matura z języka polskiego?

Od przyszłego roku zmienia się formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jak będzie wyglądał przykładowy arkusz? Jak zmieni się klucz odpowiedzi? Co z częścią ustną egzaminu?

Kolejna nowa matura

W tym roku maturzyści po raz ostatni zdawali egzamin maturalny z języka polskiego według dotychczasowych zasad. Od 2015 r. obowiązywać będzie nowa formuła egzaminu z języka polskiego.

- "Istota egzaminu pozostaje taka sama, jaka była do tej pory" - mówi prof. Krzysztof Biedrzycki, lider Pracowni Języka Polskiego IBE. - "Uczeń ma się wykazać kompetencją w zrozumieniu poznanego tekstu, zwłaszcza jego interpretacji, a także w tworzeniu własnego tekstu argumentacyjnego".

W części pisemnej rozprawka problemowa

Z egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym nie zniknie obowiązująca do tej pory część sprawdzająca rozumienie treści, ale zmieni się zakres pytań i poleceń. Dłuższa praca pisemna będzie miała również nieco inną formę. Będzie to rozprawka problemowa, oparta na fragmencie dłuższego (prozatorskiego lub dramatycznego) utworu.

W swojej pracy uczeń będzie musiał wykazać się zdobytą wiedzą, umiejętnością powiązania przytoczonego tekstu z innymi znanymi mu dziełami, umiejętnością logicznego wywodu i argumentacji. Ci zaś, którzy chcą wykazać się samodzielnością, inwencją i zdolnościami analitycznymi, zamiast rozprawki będą mogli wybrać interpretację wiersza.

Ustna matura bez prezentacji

Z części ustnej egzaminu zniknie prezentacja, którą uczeń miał do tej pory przygotować pod kierunkiem nauczyciela w trakcie roku szkolnego. Zdający odpowiadać będzie przed komisją egzaminacyjną w oparciu o jedno z wylosowanych zadań.

Więcej o: