"Nauka to wolność!" Resort nauki ogłosił wyniki plebiscytu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła wyniki internetowego plebiscytu na największe osiągnięcie naukowe ostatnich 25 lat.

- "Nasz konkurs miał za zadanie podkreślić, że nasze osiągnięcia, osiągnięcia ostatnich 25 lat, to też są osiągnięcia naukowe" - mówiła Lena Kolarska-Bobińska podczas ogłaszania wyników.

Zwyciężyły nauki ścisłe

Pierwsze miejsce zajął profesor Henryk Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu , który zdobył 22% głosów. Profesor Skarżyński to światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. W 1992 roku jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przeprowadził operację przywracającą słuch osobie głuchej. W 2002 zoperował pierwszego w świecie dorosłego pacjenta z częściową głuchotą, a w 2004 pierwsze w świecie dziecko z takim niedosłuchem.

 

Metoda przez niego stosowana uznana jest za polską specjalność i znana jest na świecie jako "metoda Skarżyńskiego". Była to najbardziej "ludzka" nagroda, ponieważ wiele osób dziękowało za to, że oni sami, bądź osoby z ich rodziny odzyskały wzrok dzięki profesorowi Skarżyńskiemu.

Drugie miejsce zajął prof. Grzegorz Pietrzyński (18% głosów). Przewodniczył międzynarodowemu zespołowi naukowców, który dokonał pomiaru odległości do Wielkiego Obłoku Magellana, który jest kluczowy w całej żmudnej i skomplikowanej procedurze pomiaru rozmiarów Wszechświata. Wszystkie pomiary do odległych obiektów wykonuje się względem Wielkiego Obłoku Magellana. Można powiedzieć, że odległość od WOM jest wzorcem odległości kosmicznych. Dokładność tego wzorca wpływ więc bezpośrednio na wszelkie pomiary odległości pozagalaktycznych.

Trzecie miejsce przypadło w udziale profesorowi Bogdanowi Marciniecowi . Jest on światowym autorytetem w dziedzinie chemii krzemoorganicznej i katalizy metaloorganicznej (współtworzył nową dyscyplinę wiedzy - katalizę metalonieorganiczną). Dzięki rezultatom badań prof. Marcińca powstają zaawansowane materiały i nanomateriały. Wydał 15 książek (w tym dziewięć po angielsku) i 380 publikacji, ma też 170 patentów i zgłoszeń, oraz 42 opracowania technologiczne. Profesor jest również orędownikiem integracji nauki z biznesem.

Ogłaszając zwycięzców konkursu minister Lena Kolarska-Bobińska, podkreśliła m.in. wagę popularyzacji osiągnięć naukowych.

- "Cały czas musimy uczyć się nauki otwartej czyli takiej, która potrafi nawiązać dialog ze społeczeństwem" - powiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska. - "Chciałabym, żeby naukowcy kształtowali opinię publiczną i nowoczesne społeczeństwo. Nauka musi być otwarta i przyjazna" - zaznaczyła.

Horyzont 2020

- "To nie są jedyne osiągnięcia polskich naukowców" - podkreślała Lena Kolarska-Bobińska. - "Teraz musimy przyspieszyć i osiągać więcej. Więcej osób, które startują w takich konkursach i które mają wpływ na polską naukę."

Minister zaznaczyła, że aby osiągnąć ten efekt MNiSW pracuje nad projektem "Horyzont 2020", który ma jeszcze bardziej przybliżyć polską naukę do europejskich standardów. Pakt jutro zostanie wysłany do rektorów uczelni wyższych, ministerstwo chce, by rektorzy podpisali ten pakt. Zdaniem Leny Kolarsiej Bobońskiej: "jeśli chcemy wygrać ten horyzont 2020, to musi być pospolite ruszenie wszystkich."

Uruchomiony został również program "Granty na granty", który pozwala sięgnąć po środki pozwalające na przygotowanie grantów. Można zdobyć nawet 30 tys. zł na przygotowanie dobrego wniosku.

Jak wspominała Minister Nauki, uczelnie powinny organizacyjnie przygotować się do pomocy naukowcom: "często ludzie są zagubieni, nie potrafią dobrze wypełnić wniosków. Naukowcy podkreślają, że jest to duża bariera. Chodzi więc o stworzenie zespołów, które nie tylko będą pomagać w przygotowaniu wniosków, ale również będą służyć pomocą w trakcie realizowania projektów i rozliczaniu ich."

Więcej o: