Najmłodsi studenci nagrodzeni

2 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach testem wiedzy zakończyły się bezpłatne programy edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży - X edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego dla uczniów 5. i 6. klas szkół podstawowych (EUD) oraz VIII edycja Akademii Młodego Ekonomisty dla gimnazjalistów (AME). Dobiegła końca także II edycja autorskiego program uczelni - Ekonomii dla Liceum i Technikum (ELiT).

Test wiedzy dla EUD i AME obejmował 15 pytań. Na odpowiedzi młodzi studenci mieli 10 minut. Poziom był wysoki. Wśród pytań pojawiły się: które państwo jest największym importerem na świecie, które eksporterem? Padały także pytania o emitentów akcji, dywidendę, Produkt Krajowy Brutto czy mierniki dobrobytu.

Najlepszym studentem EUD okazał się Michał Czarnecki z wynikiem 28/30 punktów, zdobywając tym samym pierwsze miejsce, a w nagrodę tablet i bony podarunkowe o wartości 200 zł. Drugie miejsce ex aequo z 26 punktami zdobyli Bartłomiej Kisiel i Andrzej Sołtysik otrzymując tablety. Na trzecim miejscu uplasował się Marcin Jędrych z 24 punktami, w nagrodę otrzymał bony podarunkowe o wartości 200 zł.

Akademia Młodego Ekonomisty

W Akademii Młodego Ekonomisty najlepszy wynik (21 punktów) uzyskała Monika Skowrońska wygrywając tablet. Na drugim miejscu uplasowało się na równi pięciu młodych studentów z ilością 19 punktów (Sebastian Andraka, Laura Bryk, Krzysztof Chodkiewicz, Sebastian Duda, Karolina Kolano). Każdy z nich otrzymał bony podarunkowe o wartości 100 zł.

Wielu studentów zapowiedziało, że w kolejnej edycji również będą walczyć o nagrody, biorąc udział w programach edukacji ekonomicznej. Część z nich przejdzie z programu dla szkół podstawowych (EUD) do programu dla gimnazjalistów (AME), a później być może także dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ELiT). Tym samym Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach konsekwentnie realizuje hasło programowe: blisko, międzynarodowo, przez całe życie.

Słuchaczom ELiT wręczono dyplomy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zadeklarowali także chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach dedykowanego dla nich programu.

O programach:

EUD i AME to projekty ogólnopolskie i prowadzone są we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie. Ich prog ramy zostały przygotowane dla uczniów, których ciekawią zjawiska ekonomiczne i intryguje świat biznesu. Każdy uczestnik na koniec programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a najlepsi młodzi studenci cenne nagrody. EUD działa w siedmiu miastach Polski (Katowice, Warszawa, Białystok, Poznań, Wrocław, Kielce i Rzeszów), a AME w pięciu (Katowice, Warszawa, Poznań, Białystok i Kielce). Partnerem strategicznym Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego jest Narodowy Bank Polski. Oba programy objęte są patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej.

ELiT jest projektem autorskim Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i w semestrze zimowym 2013/2014 odbyła się jego pierwsza edycja. W ramach programu realizowane są dwa bloki zajęć - do wyboru. Pierwszy dla grupy "ilościowców" z przewagą zajęć z zakresu matematyki, ekonometrii i statystyki, drugi z zajęciami ogólnoekonomicznymi.

Każdy program obejmuje 6 spotkań w interaktywnej formie - są połączeniem wykładu, dyskusji i prac warsztatowych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich. Semestr letni rozpoczął się w marcu i zakończył 2 czerwca br. Spotkania odbywały się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w poniedziałki w dniach: 10 i 24 marca, 7 kwietnia, 5 i 19 maja oraz 2 czerwca 2014 r. w godzinach 18.00 - 19.30. W trakcie zajęć dla dzieci i młodzieży eksperci prowadzili także wykłady dla rodziców i opiekunów.

Celem wszystkich programów jest popularyzowanie wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) www.uniwersytet-dzieciecy.pl .

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) www.gimversity.pl

Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) www.ue.katowice.pl/elit

Więcej o: