MATURA 2014: JĘZYK NIEMIECKI poziom rozszerzony: już dziś matura z niemieckiego!

MATURA 2014 JĘZYK NIEMIECKI: Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbędzie się już dziś. Maturzyści rozpoczną wypełnianie arkuszy egzaminacyjnych odpowiednio o 9.00 i 14.00. Przypominamy, że wszystkie ARKUSZE i przykładowe ODPOWIEDZI znajdziecie na stronie Edulandia.pl.

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2014 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Matura 2014 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram

MATURA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO: Podstawowe informacje

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym rozpocznie się o godzinie 14.00 i będzie trwał 190 minut. Egzamin jest podzielony na dwie części - pierwsza trwa 120 minut, druga - 70. Już dziś podczas tego egzaminu maturzyści w całej Polsce rozwiążą około 30 zadań zamkniętych różnego rodzaju: wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, zadań na dobieranie oraz z dwa zadania otwarte wymagające rozszerzonej odpowiedzi. Za rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści będą mogli uzyskać 50 punktów.

Oprócz części pisemnej zdający będą musieli przystąpić do matury ustnej z języka niemieckiego. Egzamin ustny potrwa około 15 minut. Egzamin prowadzony jest w języku niemieckim i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań. Czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań. Egzaminy ustne z języków obcych będą odbywały się przez cały maj w terminach ustalonych przez szkoły.

MATURA 2014: jak będzie wyglądał arkusz maturalny?

Zadania będą podzielne na trzy bloki, z których każdy będzie sprawdzał wiadomości oraz umiejętności z następujących obszarów: rozumienie słuchanego tekstu (około 15 zadań zamkniętych), rozumienie pisanego tekstu (około 20 zadań zamkniętych) i tworzenie wypowiedzi pisemnej (2 zadania otwarte). Zadania na rozumienie słuchanego tekstu są oparte na nagranych tekstach, odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD, natomiast zadania na rozumienie pisanego tekstu są oparte na tekstach oryginalnych lub adaptowanych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów (1 punkt za każde zadanie zamknięte oraz 5 i 10 punktów za wypowiedzi pisemne).

Arkusze egzaminacyjne z języków obcych nowożytnych mają identyczną strukturę. Mogą jednak nieznacznie różnić się w zakresie sprawdzanych umiejętności językowych w takich obszarach jak rozumienie słuchanego i pisanego tekstu oraz formy wypowiedzi pisemnych. Tematyka na wszystkich egzaminach maturalnych z języków obcych powinna być ta sama.

MATURA 2014: Maturzyści chętnie wybierają język niemiecki, ale na poziomie podstawowym

W zeszłym roku język niemiecki na poziomie rozszerzonym na maturze zdawało zaledwie 5011 osób. Jest to niewielka grupa w porównaniu z grupą osób, które zdecydowały się na zdawanie matury z najpopularniejszego języka obcego, czyli angielskiego (w 2013 roku maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdawało 80 619 osób). Jest drugim w kolejności językiem obcym, na którego zdawanie decydują się maturzyści. Kolejne języki to rosyjski i francuski.

W zeszłym roku sukcesem zakończyło się 96% prób zdania matury z języka niemieckiego. Oznacza to, że ci, którzy decydują się na zdawanie właśnie tego języka, robią to z pełną świadomością stawianych im wymagań. Miejmy nadzieję, że w tym roku ten odsetek będzie jeszcze wyższy.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2014" bez tajemnic.

Jak myślisz, ile procent uzyskasz z matury z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym?
Więcej o: