MATURA 2014: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY! WOS, MAMY ARKUSZE I ODPOWIEDZI!

MATURA 2014: WOSCna poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dziś uczniowie ostatnich klas szkół średnich napisali egzamin z wiedzy i społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Sprawdź arkusze i przykładowe odpowiedzi matury 2014 z WOS-u na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

ZOBACZ ARKUSZ - poziom podstawowy Matura 2014 - wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI - poziom podstawowy Matura 2014 - wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy

ZOBACZ ARKUSZ - poziom rozszerzony Matura 2014 - wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI - poziom rozszerzony Matura 2014 - wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony

Egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym trwał 120 minut, natomiast na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

 

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2014 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Matura 2014 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram

Jak wygląda egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie?

Poziom podstawowy egzaminu z wiedzy o społeczeństwie obejmuje zadania, które wymagają wybrania prawidłowej odpowiedzi, napisania kilku argumentów bądź wpisania nazw instytucji i systemów prawnych czy też zdecydowania, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe. Ostatnie zadanie polegało na opisaniu określonego w poleceniu problemu. To właśnie za to zadanie maturzyści mogą zdobyć największą liczbę punktów.

Egzamin z poziomu rozszerzonego podzielony jest na kilka części:

- test - bardzo podobny to pierwszej części matury podstawowej,

- analiza materiałów źródłowych,

- wypracowanie - tu również ostatnie zadanie jest najwyżej punktowane. Maturzyści mogą wybrać jeden z dwóch podanych w arkuszu tematów.

Matura 2013, WOS - wyniki egzaminu maturalnego

Średni wynik osiągany przez ubiegłorocznych maturzystów podczas egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z WOS-u wynosił 43%.

Najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem aktów prawnych i odczytywania danych z wykresów i tabel oraz podstawową wiedzę z przedmiotu.

Zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym najtrudniejsze okazały się zadania otwarte, do których rozwiązania niezbędna była wiedza o polityce, oraz te z zadań sprawdzających korzystanie z informacji, których nie można było rozwiązać bez wykorzystania podstawowej wiedzy, jak również wymagające analizy materiału źródłowego.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2014" bez tajemnic.

Jak oceniasz tegoroczną maturą z wiedzy o społeczeństwie?
Więcej o: