MATURA 2014. DZIŚ O 14:00 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: poziom podstawowy i rozszerzony, odpowiedzi i arkusze

Już DZIŚ o 14:00 rozpocznie się egzamin maturalny Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Odpowiedzi do tegorocznej matury z wiedzy o społeczeństwie około 20:00 w serwisie edulandia.pl

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2014 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl -

Matura 2014 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym rozpocznie się o 14 i potrwa 120 minut. Na poziomie rozszerzonym maturzyści będą mieli na rozwiązanie zadań aż 60 minut więcej.

Podczas egzaminu maturzyści mogą mieć ze sobą jedynie długopis z czarnym wkładem oraz dowód osobisty.

Matura 2013, WOS, poziom podstawowy - co było?

Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego składał się z 32 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z następujących zakresów: społeczeństwo, polityka, prawo, Polska, Europa, świat. Ostatnie zadanie polegało na udzieleniu rozszerzonej odpowiedzi na temat wolontariatu.

Najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem aktów prawnych i odczytywania danych z wykresów i tabel oraz podstawową wiedzę z przedmiotu.

Matura 2013, WOS, poziom rozszerzony - z czym musieli zmierzyć się ubiegłoroczni maturzyści?

Arkusz egzaminacyjny dla poziomu rozszerzonego zawierał 24 zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w tych samych tematach, jak zdający na poziomie podstawowym. Podzielony był na trzy części:

część I zawierała zadania testowe,

część II - zadania polegające na analizie materiałów źródłowych,

w części III zadaniem zdającego było napisanie wypracowania na jeden z dwóch tematów:

1. Scharakteryzuj problem praw i wolności politycznych w Polsce po 1989 roku.

2. Od traktatu paryskiego do traktatu z Lizbony - scharakteryzuj etapy integracji europejskiej w aspekcie gospodarczym i terytorialnym oraz strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej.

Najmniej problemów sprawiły maturzystom zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu publicystycznego oraz aktów prawnych, odczytywanie danych z wykresów, a także zadania zamknięte, do których rozwiązania potrzebna była podstawowa wiedza.

Matura 2013, WOS - co sprawiło najwięcej problemów?

Zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym najtrudniejsze okazały się zadania otwarte, do których rozwiązania niezbędna była wiedza o polityce, oraz te z zadań sprawdzających korzystanie z informacji, których nie można było rozwiązać bez wykorzystania podstawowej wiedzy, jak również wymagające analizy materiału źródłowego.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2014" bez tajemnic.

Więcej o: