ODPOWIEDZI DO MATURY 2014: JĘZYK ANGIELSKI, poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI DO MATURY 2014: Poniżej znajdziecie przykładowe odpowiedzi z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Sprawdźcie jak wam poszło!

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE.

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Zadanie 1 (2,5, pkt)

Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.) jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.

1.1 (EFFORT) effortless

1.2. (CATCH) catchy

1.3. (ADVERT) advertisers

1.4. (MEMORY) memorise

1.5. (PRECISE) precision

Zadanie 2 (2,5 pkt)

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką tak aby zachować sens zdania wyjściowego (2.1.-2.5.) W każdą lukę można spisać od 2 do 4 wyrazów, wliczając w to wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych zdań. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.

2.1. If hadn't been for his heps, uor team would have lost the match.

POSSIBLE

His help ... our team to win the match

His help made it possible for our team to win the match.

2.2. Sarah is not a film star but she acts like one.

IF

Sarah acts ... a film star.

Sarah acts as if she was/were a film star.

2.3. I couldn't understand what she was saying as it was too noisy on the bus.

MAKE

I couldn't ... what she was saying as it was too noisy on the bus.

I couldn't make out what she was saying...

2.4. A tingt budget may lower uor living standards.

LIKELY

A tight budget ... uor living standards.

A tight budget is likely to lower our living standards.

2.5. The idea of spending so much money on holiday doesn't appael to me.

RATHER

I ... so much money on holiday.

I would rather not spend so much money on holiday.

Zadanie 3 (18 pkt)

Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe da formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer.

1. Wiele osób uważa, że przez rok po uzyskaniu prawa jazdy prowadzenie samochodu powinno być dozwolone wyłącznie w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz argumenty za i przeciw wprowadzeniu takiego przepisu.

2. Napisz opowiadanie, w którym fotograf ratuje w trakcie sesji zdjęciowej osobę, która jest w niebezpieczeństwie.

3. Napisz recenzję programu telewizyjnego, który popularyzuje wiedzę o świecie lub jakiejś dziedzinie nauki i jest inspiracją dla młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań.

Zadanie 4.

Usłyszysz dwukrotnie wywiad z ekologiem pracującym w Belize. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T-True), a które nie (F-False).

4.1 Dr Young started to work in the sanctuary before his father's death. - TRUE

4.2 Some of the locals are hired to protect the baboons living in the sanctuary. - FALSE

4.3 There is a revival of intrest in natural medicine maong young people in Belize. - FALSE

4.4 Dr Young is not satisfied with the higher education policy regarding natural sciences. - TRUE

4.5 In his answers to the lat question, Dr Young encorages the general public to support the sanctuary financially. - FALSE

Zadanie 5.

Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób o etykietach na produktach spożywczych. Do każdej wypowiedzi dopasuj właściwe zdanie podsumowujące jej treść.

According to the speaker, food labels

A. enable people to avoid foods they consider harmful.

B. Should have a more eye-catching design.

C. Are too expensive to implement on a regular basis.

D. Might be manipulated to mislead consumers.

E. Will not change consumers' behaviour.

F. Include too many details.

5.1 E, 5.2 B, 5.3 D, 5.4 A, 5.5 F

Zadanie 6.

Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat wizyty grupy miłośników spacerów na łonie natury (ang. Ramblers) w Nowym Jorku. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.

6.1 The speaker went to New York with British ramblers because she

A. shared their passion for nature.

B. Wa expected to do it as part of her job.

C. Did research on New Yorkers' attitude to eccentrics.

D. Needed help with an article about birdwatching in New York.

6.2 While cisiting New York, the ramblers

A. took turns guiding their group.

B. Did not use ant public trnasport.

C. Stuck strictly to their planned route.

D. Easily got excited about local sights.

6.3 In Barney;s Delicatesen, the ramblers were

A. taken care of immediately.

B. Told to wait in a long queue.

C. Taken aback by the cost of the food.

D. Served extremely sophisticated dishes.

6.4 When visiting Tiffany's one of the ramblers

A. made an unfavourable comment.

B. Felt intimidated by the sales staff.

C. Asked to have a price tag checked.

D. Suddenly started singing an anthem.

6.5 From the speaker, we learn

A. why the trip with the ramblers exhausted her.

B. How her attitude to the ramblers has changed.

C. In what ways the ramblers were dificult to socialize with.

D. What made her disillusioned with the ramblers during the trip.

Zadanie 7.

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

7.1 Which of the fololowing applies to the chief house detective?

A. Peter McDermott had fired him from work

B. Has used to meet ex-policemen in Baronne Street.

C. He was often impossible to find in an emergency.

D. Warren Tret considered him an obstinate person.

7.2 Why did Christine Francis find out about Peter McDermott during their conversation?

A. That he had been reprimanded for his attempt to reform something.

B. That he had managed the biggest hotel in New Orleans.

C. Why he had been promoted to assistant general manager so quickly.

D. Why he earned so little as an assistant general manager.

7.3 Which of the following was NOT a complaint made against the hotel?

A. the moaning in room 1439

B. the leak on the second floor.

C. the party on the eleventh floor

D. the inappropriate bahaviour of a waiter

7.4 Which of the following is TRUE about Peter McDermott?

A. He was certain that the Duke and Duchess incident would be dificult to handle.

B. He asked one of the employees to handle the disturbance on the eleventh floor.

C. He decided to investigate the night manager's sudden illness himself.

D. He ordered Christine to check the moaning in room 1439.

7.5 Who was the last person to become an employee of the hotel?

A. Mr Ogilvie

B. Christine Francis

C. Herbie Chandler

D. Peter Mc Dermott

Zadanie 8.

Przczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Dobierz brakujące zdania, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.

8.1 - C

8.2 - F

8.3 - B

8.4 - A

A. In the confusion she stirred up, minutes went by before anybody realized that one of the oarsmen had collapsed after the race.

B. The clash took the tip off one of the Oxford rowers' oars.

C. However, despite such minor incidents, things always came off peacefully enough.

D. Nevertheless, they regarded it as the most dangerous moment in the history of the boat rac.

E. Once on dry land. Wrapped in a blanked and grinning broadly, she was led away by the police.

F. The churning oars of the Oxford team narrowly missed hitting him.

Zadania 9.

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą tak, aby otrzymać logiczny gramatycznie poprawny tekst.

9.1

A. to

B. for

C. with

D. by

9.2

A. has gone

B. was gone

C. had gone

D. is gone

9.3

A. in the way

B. out of sight

C. in front of

D. all of a sudden

9.4

A. came through

B. turned up

C. got by

D. showed off

9.5

A. had a new bulb fitted

B. has a new bulb fitted

C. did a new bulb fit

D. was a new bulb fitted

9.6

A. fortune

B. relief

C. assurance

D. reluctance

Jak myślisz, ile procent uzyskasz z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym?
Więcej o: