MATURA 2014: JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM ROZSZERZONY!

MATURA 2014: Dziś od godziny 14.00 maturzyści w całej Polsce mierzą się z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i sprawdzają swoją wiedzę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Odpowiedzi do matury z języka angielskiego będzie można znaleźć w serwisie Edulandia.pl około godziny 20.00.

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2014 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl -

Matura 2014 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram

Język angielski od wielu lat zdaje najliczniejsza, a zarazem najbardziej zróżnicowana pod względem przygotowania grupa uczniów. Także w tym roku przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowały 82 062 osoby. Dane te dotyczą tych maturzystów, którzy zdają maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, jako przedmiot dodatkowy.

Wszystkie arkusze egzaminacyjne sprawdzające wiedzę z języka obcego nowożytnego są zbudowane w podobny sposób. Także w przypadku języka angielskiego egzamin, który rozpoczął się dziś o godzinie 14:00, będzie podzielony na dwie części. Pierwsza będzie trwać 120 minut, natomiast druga 70 minut.

Po poziomie podstawowym maturzyści są dobrej myśl

Większość maturzystów ocenia maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym jak bardzo łatwa. Oczywiście są zadowoleni z tego faktu i z uśmiechami na twarzach przystępowali do części na poziomie rozszerzonym. Zobaczymy, jak im pójdzie.

Matura 2013, język angielski - jakie typy zadań pojawiły się w zeszłym roku?

Obie części egzaminu zawierały w sumie 30 zadań zamkniętych różnego rodzaju: wyboru wielokrotnego, zadań na dobieranie oraz 11 zadań otwartych, w tym 10 krótkiej i 1 dłuższej odpowiedzi. Treść arkusza egzaminacyjnego została skonstruowana tak, by sprawdzić wiedzę i umiejętności maturzystów z zakresu rozumienia słuchanego i pisanego tekstu, rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Maturzyści rozwiązywali zadania oparte na nagranych tekstach, odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD, tekstach oryginalnych lub adaptowanych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2014" bez tajemnic.

Baza egzaminów maturalnych z poprzednich lat!- Poćwicz przed zbliżającą się maturą 2014. Ćwiczenie czyni mistrza!

Jak myślisz, ile procent uzyskasz z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym?
Więcej o: