MATURA 2014: ODPOWIEDZI, MATEMATYKA, POZIOM ROZSZERZONY. Sprawdź odpowiedzi z matematyki

Sprawdź odpowiedzi z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Zobacz, czy twoje rozwiązania pokrywają się z odpowiedziami udzielonymi przez naszych ekspertów.

Sprawdź arkusz Matura 2014, matematyka, poziom rozszerzony

Sprawdź przykładowe odpowiedzi Matura 2014, matematyka, poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym trwał 180 minut. W przeciwieństwie do egzaminu na poziomie podstawowym znalazło się w nim kilkanaście pytań otwartych.

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2014 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl -

Matura 2014 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym - kryteria oceniania

Uczeń zdający maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym oceniany jest według następujących kryteriów: czy potrafi używać języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników; czy rozumie i interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi; czy potrafi stworzyć strategię rozwiązania problemu oraz czy umie stworzyć łańcuch argumentów i uzasadnić jego poprawność.

Dodatkowo uczeń zdający poziom rozszerzony musi między innymi umieć stosować twierdzenie o rozkładzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze czy wyznaczać największy wspólny dzielnik i najmniejszą wspólną wielokrotność pary liczb naturalnych. Te i wiele innych elementów wiedzy z zakresu matematyki nie pojawiają się na egzaminie na poziomie podstawowym.

Przebieg egzaminu

Na zdawanie matematyki na poziomie rozszerzonym zdecydowało się w tym roku 54 451 uczniów, czyli 16,3% wszystkich maturzystów. Większość z nich pisała egzamin przez 180 minut i w tym czasie musiała rozwiązać oprócz pytań zamkniętych prawdopodobnie około 12 pytań otwartych (tyle pojawiło się ich na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym w zeszłym roku).

Uczniowie mogli mieć przy sobie kalkulator prosty pozwalający wykonać podstawowe obliczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, obliczenia procentowe, pierwiastki. Oprócz tego powinni być wyposażeni w przybory do rysowania, takie jak linijka czy cyrkiel. Komisje egzaminacyjne posiadały również tablice ze wzorami matematycznymi dostępne do wglądu dla każdego ucznia.

Jak to było w zeszłym roku?

W 2013 roku arkusz dla poziomu rozszerzonego zawierał 12 zadań otwartych. Za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać 50 pkt. Najwyższy średni wynik na poziomie rozszerzonym uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących.

Centralna Komisja Egzaminacyjna w podsumowaniu zeszłorocznej matury z matematyki na poziomie rozszerzonym doszła do wniosku, że dowodzenie matematyczne nie jest mocną stroną maturzystów. Miały o tym świadczyć wyniki uzyskane przez uczniów z jednego z zadań, w którym należało uzasadnić pewną własność geometryczną. Brzmiało ono tak:

Trapez równoramienny ABCD o podstawach AB i CD jest opisany na okręgu o promieniu r. Wykaż, że 4r2 = |AB| . |CD|.

Umiałbyś je rozwiązać?

Jak myślisz, ile procent uzyskasz z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym?
Więcej o: