Egzamin gimnazjalny 2014 - część językowa - JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY. PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

Dziś o godzinie 9.00 uczniowie ostatnich klas gimnazjów rozpoczęli ostatni test z cyklu testów w ramach egzaminu gimnazjalnego 2014. Od godziny 9.00 uczniowie zabrali się za rozwiązywanie arkuszy z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, a od godziny 11.00 na poziomie rozszerzonym. Oto przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego!.
embed

Tylko 60 minut mieli do dyspozycji uczniowie, którzy dziś napisali egzamin gimnazjalny z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM . Zwykle to właśnie ten język obcy uczniowie ostatnich klas gimnazjów wybierają najchętniej, jest też on dla nich dość łatwy.

Czy tak było też i w tym roku? Sprawdź, jak Ci poszło!

Odpowiedzi przygotował Andrew Edwins, nauczyciel British Council.

embed

Egzamin gimnazjalny 2014. JĘZYK ANGIELSKI, poziom podstawowy - oficjalne arkusze

Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2014 z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM:

1. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1-1.5. z podanych odpowiedzi wybierz prawidłową. Zakreśl literą A, B lub C.

embed

1.1. Which is Tina's dog?

A)

B)

C) - PRAWDA

1.2. What is Julie going to do during her winter holidays?

A)

B) - PRAWDA

C)

1.3. Where did Tom leave his mobile?

A)

B) - PRAWDA

C)

1.4. Which shop is the woman in?

A)

B)

C) - PRAWDA

1.5. Sophie is calling Gina

A) to give her some good news. - PRAWDA

B) to tell her she is sorry.

C) to ask her for help.

2. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę brata i siostry. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.-2.4.) miejsce, w którym prawdopodobnie spędzi sobotnie popołudnie (A-E). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.

Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.

2.1. James - C

2.2. Aunt Betty - D

2.3. Mother - E

2.4. Ann - B

3. Usłyszysz dwukrotnie informację dla uczniów. Zdecyduj, które ze zdań 3.1.-3.3. są zgodne z treścią nagrania (P - Prawda), a które nie (F - Fałsz). Zakreśl literę P albo F.

3.1. Students don't have to change their shoes any more when they go out. - PRAWDA

3.2. Boys must wear a jacket and a tie every day. - FAŁSZ

3.3. The speaker introduces new regulations for this part of the school year. - PRAWDA

4.Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.-4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. She was, but she came late.

B. I didn't tell Mary.

C. Ten minutes if I'm lucky.

D. I think it was Mary.

E. Just half an hour ago.

4.1. - C

4.2. - E

4.3. - A

4.4. - D

5.Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C.

5.1. X: Can you lend me your magazine?

Y: B: Yes, you can take it.

5.2. X: Could you put your jacket over there?

Y: A: I'll do it in a minute.

5.3. X: Excuse me, how do I get to the station, please?

Y: C: Go straight on, then turn right.

6. Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.-6.3.) dobierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B albo C.

6.1. Zgubiłeś(-aś) telefon. Poproś kolegę o możliwość zadzwonienia z jego telefonu.

C: Can I use your phone?

6.2. Koleżanka wygrała zawody szachowe. Co jej powiesz?

B: Well done!

6.3. Wyjeżdżasz z kolegą na wakacje. Poinformuj go, że kupiłeś bilety na pociąg.

C: I've already bought the tickets.

7. Przeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

embed

Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.

This text:

A. can be seen on the packaging of a food product.

B. is placed on a board outside a restaurant.

C. informs you how to get something for free.

D. explains how to cook a healthy meal.

E. tells you how to buy some juice.

7.1. - B

7.2. - C

7.3.- E

7.4. - A

8. Przeczytaj teksty. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą,

zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.

embed

8.1. Both texts are about

embed

A. winning competitions.

B. getting sports equipment. - PRAWDA

C. watching sports events.

8.2. Erik wrote the message

embed

A. to offer Pete some help.

B. to say sorry to Pete.

C. to ask Pete to do something. - PRAWDA

8.3. The author of the diary saw the film with

embed

A. Sue.

B. Peter.

C. Jack. - PRAWDA

8.4. The problem with the laptop is that

A. it generally works too slowly.

B. it's impossible to watch films on it.

C. it's hard to play games on it. - PRAWDA

9. Przeczytaj opisy trzech propozycji spędzenia czasu w mieście (A-C) oraz pytania ich

dotyczące (9.1.-9.4.). Do każdego pytania dopasuj właściwą propozycję. Wpisz

rozwiązania do tabeli.

Uwaga! Jedna z propozycji pasuje do dwóch pytań.

9.1. wants to read and learn about animals? - A

9.2. doesn't want to spend any money? - C

9.3. likes watching live animals? - A

9.4. is interested in paintings? - B

10. Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie

uzupełniają luki 10.1.-10.3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. drive

B. learnt

C. stories

D. ride

E. taught

F. questions

VIKING CHILDREN

What was the life of Viking children like? Very different from our life today. Viking boys

and girls didn't go to school, but they 10.1. ____ many practical things, for example how

to row a boat or 10.2. ____ a horse. They didn't have books but travelling poets told them

10.3. ____ about gods and heroes.

10.1 - B

10.2 - D

10.3 - C

11. Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.-11.3. Zakreśl literę A, B albo C.

embed

Hi Kasia,

I'm so happy you're coming soon. I hope you'll like it here in Canterbury. I'll show

you all the attractions. The most important news is that my parents 11.1. ____ a new

restaurant a few weeks ago. It is an English restaurant but there are also 11.2. ____

specialities from other European countries on the menu. I'm sure you will like our fish

and chips, but if you prefer Italian food, you can also have 11.3. ____ spaghetti you

have ever had. See you soon. Best wishes,

Mary

11.1.

A. have opened

B. opened - PRAWDA

C. open

11.2.

A. some - PRAWDA

B. lots

C. much

11.3.

A. delicious

B. more delicious

C. the most delicious - PRAWDA