Egzamin gimnazjalny 2014, MAMY ODPOWIEDZI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO! PUBLIKUJEMY ARKUSZE I ODPOWIEDZI: JĘZYK ANGIELSKI! Sprawdź, czy zdałeś!

Już dziś gimnazjaliści mierzyli się z ostatnią częścią egzaminu gimnazjalnego 2014. Publikujemy przykładowe odpowiedzi do arkusza z poziomu podstawowego JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Wyniki poziomu rozszerzonego - około godziny 14:00.

Dziś na angielskim można się było pośmiać

Większość gimnazjalistów zdających dziś egzamin na poziomie podstawowym z języka angielskiego oceniła go jednoznacznie - łatwy. Łatwy na tyle, że już w trakcie trwania egzaminu znaleźli w nim elementy humorystyczne. Podobno w nagraniu zawierającym dialog matki z synem, na podstawie którego uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, lektor odtwarzający rolę syna brzmiał jak pięćdziesięcioletni mężczyzna, a lektorka wypowiadająca kwestie matki - jak młoda dziewczyna. W jednym z mokotowskich gimnazjów ubawiło to całą salę. Po przedegzaminacyjnym stresie nie było tam śladu.

Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY

Przykładowe ODPOWIEDZI do egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Przykładowe ODPOWIEDZI do egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY

Ulubione języki gimnazjalistów: angielski i niemiecki

Od wielu lat najpopularniejszymi językami wybieranymi na egzaminie przez gimnazjalistów jest język niemiecki i angielski. W zeszłym roku do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na obu poziomach przystąpiło 84% gimnazjalistów. Dla porównania język niemiecki zdawało zaledwie 13%. Wyniki te wyglądają podobnie także w stosunku do poprzednich lat.

Co sprawdza egzamin?

Dziś wszyscy gimnazjaliści zdający język angielski zmierzą się z testem na poziomie podstawowym, który sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz znajomość funkcji i środków językowych. Na egzaminie językowym na poziomie rozszerzonym natomiast dodatkowo sprawdzana jest umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnej. Egzamin gimnazjalny z części językowej na poziomie rozszerzonym skierowany jest do wszystkich uczniów kontynuujących naukę języka i tych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności.

ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA

Co znajduje się w arkuszu?

Wszystkie umiejętności językowe są sprawdzane w równym stopniu. W zestawie na poziomie podstawowym dominować będą zadania zamknięte typu prawda/fałsz, dobieranie i wielokrotnego wyboru. W arkuszu egzaminacyjnym dotyczącym znajomości języka angielskiego na poziomie rozszerzonym znajdą się także zadania otwarte wymagające tłumaczenia zdań na język obcy, parafrazowania wypowiedzi, układania zdań z elementów leksykalnych. Rozwiązanie zadań będzie wymagać pracy z tekstem słuchanym i czytanym. Pojawić się mogą także materiały ikonograficzne.

Co w angielskim sprawia trudność gimnazjalistom?

W zeszłym roku uczniowie zdający język angielski na poziomie podstawowym na egzaminie gimnazjalnym najlepiej poradzili sobie z zadaniami z części sprawdzającej rozumienie ze słuchu. Z jednej strony uczniowie z łatwością wyszukiwali informacje w tekście, a z drugiej mieli trudność z określeniem jego głównej myśli.

Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku pracy z tekstami pisanymi. Tutaj uczniowie mieli mniejsze problemy ze zrozumieniem tekstu jako całości. Na zeszłorocznym egzaminie najgorzej jednak wypadły zadania sprawdzające wiedzę ze środków i funkcji językowych. Połączenie przymiotnika good z odpowiednim przyimkiem stanowiło problem dla większości uczniów.

Raport CKE donosi jednak, że w kwestii znajomości zagadnień gramatycznych sytuacja wygląda podobnie w przypadku wszystkich innych języków sprawdzanych w części językowej egzaminu gimnazjalnego. Trudność sprawiają także zadania sprawdzające znajomość słownictwa (kolokacje, zwroty, synonimy).

W części językowej egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym największe trudności sprawiły zadania wymagające wiedzy z zakresu środków językowych i umiejętności tworzenia wypowiedzi. Podobnie, jak w przypadku poziomu podstawowego, razi brak wiedzy z zakresu struktur leksykalno-gramatycznych, co uwidacznia się zarówno w wypowiedziach pisemnych, jak i zadaniach otwartych.

Jak oceniasz egzamin gimnazjalny 2014 z języka angielskiego na poziomie podstawowym?
Więcej o: