EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014, JĘZYK NIEMIECKI - ZOBACZ ARKUSZE I ODPOWIEDZI JĘZYKÓW OBCYCH: POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Zobacz, czy zdasz egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym!

Najtrudniejsze słuchanie?

Gimnazjaliści mają podzielone zdania co do poziomu trudności tegorocznego egzaminu z języka niemieckiego. Część z nich twierdzi, że dużą trudność sprawiła im część, w której trzeba było odpowiedzieć na pytania na podstawie odsłuchanych nagrań. Ania z jednego ze stołecznych gimnazjów stwierdza jednak: "Niemiecki był bardzo łatwy. Łatwiejszy niż na egzaminie próbnym. O wyniki się nie martwię".

Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM ROZSZERZONY

Przykładowe ODPOWIEDZI do egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY Przykładowe ODPOWIEDZI do egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM ROZSZERZONY

Wyniki

Podczas ubiegłorocznego egzaminu z języka niemieckiego najlepiej wypadło województwo opolskie, uzyskując średnio 69,3%. Najsłabsze wyniki uzyskiwali gimnazjaliści z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Najlepiej podczas tego egzaminu zdający radzili sobie dotychczas z zadaniami sprawdzającymi umiejętność wyszukiwania informacji w tekstach pisanych i słuchanych.

Poziom podstawowy i rozszerzony

Egzamin z języka niemieckiego zdawać można na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy gimnazjaliści, którzy uczyli się tego języka jako obowiązkowego w swojej szkole, muszą przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym.

Jeśli nauka języka niemieckiego w gimnazjum jest kontynuacją cyklu edukacyjnego ze szkoły podstawowej, muszą także przystąpić do rozszerzonej wersji egzaminu. Dla zdających, którzy rozpoczęli naukę tego języka w gimnazjum, również przewidziano możliwość przystąpienia do sprawdzianu umiejętności językowych na poziomie rozszerzonym.

Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się 25 kwietnia o 9.00, a rozszerzony o 11.00. Każda z części będzie trwała 60 minut.

ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA

Czym różnią się poziomy w językowej części egzaminu gimnazjalnego?

Na poziomie podstawowym sprawdzane są umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji językowych oraz znajomości środków językowych. Aby przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym, należy najpierw przystąpić do poziomu podstawowego. Jest on trudniejszy przede wszystkim ze względu na wypowiedź pisemną, przy której należy wykazać się znajomością nie tylko słów i zwrotów, ale również gramatyki.

Jak oceniasz egzamin gimnazjalny 2014 z języka niemieckiego na poziomie podstawowym?