EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014: uczniowie gimnazjów zdawali EGZAMINY GIMNAZJALNE Z JĘZYKÓW OBCYCH: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI i inne JĘZYKI OBCE. Zobacz ARKUSZE i ODPOWIEDZI egzaminu gimnazjalnego 2014!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 z języka obcego nowożytnego już za nami! Publikujemy ODPOWIEDZI z języka angielskiego i niemieckiego.

Przede wszystkim słuchaj

Część językowa egzaminu gimnazjalnego sprawdza głównie umiejętność słuchania ze zrozumieniem i rozumienia tekstu czytanego oraz wyciągania z niego wniosków. Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawiera wyłącznie pytania zamknięte. Na większość z nich trzeba będzie odpowiedzieć na podstawie materiału zamieszczonego w arkuszu lub nagrań, które podczas egzaminu uczniowie będą mogli dwukrotnie odsłuchać. Dlatego ważne jest, by uczniowie z uwagą wysłuchali nagranych wypowiedzi - za poprawne zaznaczenie odpowiedzi w tej części można będzie zebrać bardzo dużo punktów. Poza tego typu zadaniami gimnazjaliści będą musieli uzupełnić luki w tekście lub wybrać jedną właściwą odpowiedź w klasycznym zadaniu a-b-c. Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Przykładowe ODPOWIEDZI do egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY Przykładowe ODPOWIEDZI do egzaminu gimnazjalnego 2014 - JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY

Tutaj możecie sprawdzić zeszłoroczne arkusze egzaminacyjne

Egzamin z języka angielskiego, niemieckiego lub innego języka obcego wybranego przez ucznia na poziomie rozszerzonym będzie trwał tyle samo, co ten na poziomie podstawowym. Uczniowie zdający poziom rozszerzony będą musieli dodatkowo wykazać się umiejętnością napisania krótkiego tekstu w języku, który zdają. Będzie to prawdopodobnie jakaś forma użytkowa. Na przykład w zeszłym roku na egzaminie pojawił się e-mail.

Różne języki, te same zadania

Uczniowie gimnazjum mogą wybierać między siedmioma językami obcymi: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim lub ukraińskim . Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Wszyscy mają obowiązek przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym. Poziom rozszerzony zarezerwowany jest dla tych, który kontynuują naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Pozostali uczniowie też mogą przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym, z tym że egzaminy na obu poziomach muszą zdawać z tego samego języka.

By wyniki egzaminów z poszczególnych języków były porównywalne, Centralna Komisja Egzaminacyjna układa wszystkie arkusze według tego samego wzoru. Jeżeli w ostatnim zadaniu na poziomie rozszerzonym w zeszłym roku do napisania był e-mail do koleżanki informujący ją, dlaczego wybrało się tę, a nie inną szkołę tańca, arkusze ze wszystkich języków zawierały to samo zadanie. Wszędzie też polecenia do zadań będą zapisane w języku polskim. ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczna

Jakie zadania pojawią się na egzaminie?

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyszczególnia, jakie umiejętności będą sprawdzane podczas egzaminu z języka obcego. Na poziomie językowym będzie to rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych i środków językowych. Jak już wspomnieliśmy, na poziomie rozszerzonym do tej listy należy dodać też wypowiedź pisemną. Przy ocenianiu tej ostatniej egzaminatorzy będą sprawdzać, czy jest ona spójna i logiczna, jak szerokim zakresem słownictwa posługuje się uczeń i czy robi to poprawnie. Oczywiście wypowiedź pisemna musi zawierać wszystkie elementy podane w poleceniu - wypracowanie nie na temat nie będzie w ogóle sprawdzane.

Gimnazjalista przygotowany do egzaminu z języka obcego to zatem taki gimnazjalista, który zna wymienione w podstawie programowej danego przedmiotu struktury gramatyczne i konstrukcje składniowe. Należy także spodziewać się związków frazeologicznych - to właściwie "pewniak" na każdym egzaminie językowym. PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczna

Więcej o: